Nlp eğitimi Nedir? Nlp eğitimi Ne demek? – Bilgi Anahtari

Nlp eğitimi nedir?

NLP, Neuro Linguistic Program yani sinir dili programlama anlamına gelmektedir, dilimize daha basit çevirecek olursak, Algısal Davranış Kontrolü manasına gelmektedir. Yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar. NLP'nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

NLP Nerede Kullanılır?

NLP yi iletişim süreçlerinin önem arzettiği birçok alanda etkili biçimde kullanabilirsiniz. İletişimin ve kişisel potansiyelimizin önemli rol oynadığı her alanda NLP ile etkinliğinizi artırabilirsiniz.

• NLP, aşağıda da belirtilen birçok alanda başarılı sonuçlar sağlamıştır.
• Psikoterapi, ruhsal sağlığı, tedavi sürecinde.
• Psikolojik veya profesyonel danışmanlık alanlarında.
• İş dünyasında ve insan kaynaklarında.
• Sağlıklı yaşam ve sporda.
• Pedagoji ve eğitim bilimlerinde.
• Siyaset, hukuk ve reklam alanlarında.
• Hamilelik ve çocuk yetiştirmede.
• Yaratıcılık ve sanatta.

NLP önermeleri

• Her insanda ihtiyacı olan bütün kaynaklar mevcuttur.
• Her davranışımız altında pozitif bir neden vardır.
• İletişimimizin anlamı aldığımız cevapta saklıdır. 
• İstediğinize, istediğiniz yöntemlerle ulaşamadıysanız, değiştirin. 
• NLP'de hata yoktur, sadece geri beslemedir. 
• Her insan değerlidir. 
• Harita bölge değildir. 
• Eğer bir kişi birşey yapıyorsa, herkes öğrenebilir.
• Her sistemde, en esnek olan, en çok etki sağlar. 
• Biri bize küfrediyorsa bunun sorumlusu biziz. 
• Dünyamızı kontrol edemediğimizde, kontrolümüzü kaybeder ve sinirleniriz.

NLP bilmek ile uygulayabilmek arasındaki fark nedir?

Hafıza konusunda yapılan araştırmalar, öğrenilmiş olan bilgilerin kısa süreli bellekte depolandığını ve sistematik bir biçimde üzerinde durulmadığında, %90 andan fazlasının unutulduğunu göstermektedir. Bilginin beceriye dönüşmesi ve günlük yaşam içerisinde bir araç olarak kullanılabilmesi, o bilginin kişi tarafından özümsenmiş olmasını gerektirir.

Güvenle araba kullanabilmek veya güzel resim çizebilmek, nasıl bilgi ve teknik beceri gerektiriyorsa, NLP alanında uzmanlaşmakta, iyi tasarlanmış bir eğitim sürecine aktif katılımı, deneme yanılmayı ve gecikmeden uzmanından öğrenmeyi pekiştirici geri bildirimler almayı gerektir.

NLP alanındaki uzmanlaşma süreci üç temel aşamaya bölünür. Practitioner (1.aşama), Master Practitioner (2.aşama) ve Trainer (3.aşama). Her bir eğitim aşaması ise, en az 130 saatlik, grup içerisinde ve uygulamalı bir eğitim süreci olarak tanımlanır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.