Negatif vergi Nedir? Negatif vergi Ne demek? – Bilgi Anahtari

Negatif vergi nedir? (Ekonomi)

(Negative tax) Devletin kişi veya kuruluşlardan vergi toplamak yerine onlara sosyal veya ekonomik amaçlarla yaptığı karşılıksız ödemeleri, diğer bir deyişle sübvansiyonları ifade eder. Örneğin gelir dağılımında denge sağlamak üzere, düşük gelirli ailelere devletçe yapılan para yardımları sosyal amaçlı negatif vergiler grubuna girer. Belirli ekonomik faaliyetleri özendirmek veya caydırmak üzere yapılan ödemeler de ekonomik amaçlı negatif vergileri oluşturur. Örneğin ihracatı özendirmek üzere ihracatçıya hazineden yapılan dolaysız ödemeler veya fındık üretimini sınırlandırmak amacıyla üreticiye üretimini azalttığı her dekar için yapılan ödeme gibi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.