Mutasyon nedir?

Mutasyon, bireyde yaşayan hücresinin çekirdeğinde olan ayrıca irsi özelliklerinin meydana çıkmasını sağlayan dna molekülünün ; ışıma,x ışını,ultraviyole,ansızın hararet değişimleri ayrıca kimyasallar neticesinde bozulmaya uğramasıdır.

Mutasyonlar,kalıtımsal bilgiyi taşıyan dna molekülünde,kopmalara,alan değiştirmelere neden olur ayrıca benzeri birçok süre etkili tahribatlarla sonuçlanır.Benzeri halde canlının protein yada enzim içeriği ayrıca beraberinde metabolizması değişir.Genlerde ortaya oluşan benzeri değişmelere ‘mutasyon’ denirken,mutasyona sebep olan maddelere ‘mutajen maddeler’,mutasyona uğramış yine de ‘mutant gen’ denilir. Canlının gövde hücrelerinde gerçekleşen mutasyonlar yalnız o canlıyı etkilerken,üreme hücrelerindeki mutasyonlar istikbal nesillere de aktarılmaktadır.

Dna, hücrenin yönetici molekülüdür ayrıca yapısında irsi özelliklerimize tesir eden genler bulunabilir.İrsi bilgilerimiz benzeri genler aracılığıyla menkul.Başkaca beslenmeler,teneffüs,üreme benzeri dirilik faaliyetlerini de yönetmektedir.

Dna’nın esas bina birimleri nükleotitlerdir.Bir nükleotidin yapısında olan birimler ; fosfat,seker ayrıca organik bazdır.Organik bazlar adenin ( a ),timin ( t ),sitozin ( c ) ayrıca guanin ( g ) ’dir.Dna’daki bilgiler benzeri 4 ayrık nükleotidin fevri ayrıca manalı bir derece içerisinde dizilmesi ile birlikte oluşurlar. Dna molekülünün kendisini eşlerken yanlış oluşturması ile birlikte benzeri sıralamada karışıklık ortaya ulaşır ayrıca o bina büsbütün bozulur.Benzeri da değişik kalıtımsal özelliklerin meydana çıkmasına neden olmakta.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir