Modernizasyon Nedir? Modernizasyon Ne demek? – Bilgi Anahtari

Modernizasyon nedir?

Modernleşmek
Köken: Fransızca

Modernizasyon kelimesinin ingilizcesi

n. rearmament

Modernizasyon ne demek? (Ekonomi)

(Modernisation) Eskimiş teknoloji, araç-gereç, makina veya toplumsal kuramların yerine daha ileri, güncel veya etkin olanların kullanılması. Eskiyen bir makinenin yerine aynı makinenin yenisinin konması modernizasyon sayılmaz. Çünkü, modernizasyon sadece yeniliği değil, aynı zamanda teknolojik üstünlüğü de içerir. Günümüzde teknolojinin çok hızlı biçimde gelişmesi, kısa süre önce uygulanmaya konmuş araç gereç ve düzenlemeleri "eskitmekte" ve modernizasyona olan ihtiyacı artırmaktadır. Zamanımızda yapılan yatırımların önemli bir bölümünü bu şekildeki modernizasyon yatırımları oluşturmaktadır. Zamanla teknoloji değiştikçe, gelenekler, alışkanlıklar, yasal düzenlemeler, toplumsal kurumlar, kısaca toplumun kurumsal yapısı da eskimekte, yeni ihtiyaçlara cevap veremez duruma gelmektedir. Böyle bir ortamda sadece fiziki yatırımların değil, kurumsal yapının da modernleştirilmesi gerekmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.