Mineral nedir?

Mineral tabii biçimde oluşan homojen,belli kimyevi bileşime sahip ayrıca belli bir kristal esas yapıları olan inorganik kristalleşmiş katı bir cisimdir.Buna bakarak minerallerin özelliklerini bu şekilde sıralayabiliriz:

  • Tabii olarak doğar.
  • Herhangi bir bölümü bütününün özelliklerini taşır.
  • Belli bir kimyevi formülü mevcuttur.
  • Katı anda olup nadiren sıvıdır.
  • İnorganiktir.( demek oluyor ki doğada bulunabilir )

Elmas: Minerallerin daha serti olan elmas,bu şekilde tanımlanabilir ; elmas,bilindik daha katı maddelerden biridir ayrıca değerli bir taştır.Karbon elementinin bir modifikasyonu grafik,başka ise elmastır. Elmasın arı karbon olduğu birinci olarak fransız kimyacı lavoisier aracılığıyla bulunmuştur. Lavoisier,elması yakmış ayrıca yanma gazının yalnız karbondioksit olduğunu görünce elmasın karbon olduğu hükmüne varmıştır.Elmas 3547 noktada erir.

Talk : Kimyevi formülune sahip hidratlanmış magnezyum silikat’ dan oluşan bir mineral’ dır. 1ph değeri ile birlikte bilindik daha yumuşak mineraldir.Talk genelikle yekpare,seyrek olarak da makroskopik algılanabilir kristaller olarak önümüze çıkabilir.

Talkın teknikte,makine elemanlarının aşınmasını önlemek gayesiyle yağlayıcı olarak kullanımı seyrek de olsa mevcuttur.
mineralojinin oluşan maddeleri kapsama ettiği için benzeri bakımdan sınırlandırılmıştır.Teknolojinin ilerlemesiyle a sentetik olarak elde eden kimyevi bileşikler mineral sayılmazlar.Benzeri yapay bileşikler durumundaki katı maddelere doğada doğal anda görülmez. Bu nedenle da tabii durumlarda oluşturulamaz. Benzeri cins katı maddelere ” yapay mineraller ” ismi verilebilir.Benzeri cins yapay mineraller de,doğal minerallerde aynen benzeri kristal dahil yapılarına mevcuttu.

Mineraloji’nin oluşan maddeleri kapsama ettiği için benzeri bakımdan sınırlandırılmıştır.Teknolojinin ilerlemesiyle a sentetik olarak elde eden kimyevi bileşikler mineral sayılmazlar.Benzeri yapay bileşikler durumundaki katı maddelere doğada doğal anda görülmez. Bu nedenle da tabii durumlarda oluşturulamaz. Benzeri cins katı maddelere ” yapay mineraller ” ismi verilebilir.Benzeri cins yapay mineraller de,doğal minerallerde aynen benzeri kristal dahil yapılarına mevcuttu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir