Milat Nedir? Milat Ne demek? – Bilgi Anahtari

Milat nedir?

Hz. İsa'nın doğumunu belirten bir deyimdir. Milat'tan 7 gün sonrası bugün bütün dünyada kullanılan takvimin başlangıcı kabul edilmiştir.

İsa'nın doğum tarihine dair net bir bilgi olmamakla birlikte, Gregoryen Takvimi'ne (Miladi Takvim) göre oluşturulmuş zaman çizelgesinde '0' noktası olarak kabul edilir. Bu tarihten önceki tarihler Milattan Önce (M.Ö.) , bu tarihten sonraki tarihler Milattan Sonra (M.S.) olarak tanımlanırlar. Ayrıca İsa'dan Önce (İ.Ö.) ve İsa'dan Sonra (İ.S.) terimleri de aynı anlamda kullanılır.

Tarihi metinlerde 1 yılından sonraki tarihlerin MÖ tarihler ile karıştırılmaması için MS tabiri özellikle ilk birkaç yüzyıl için veya özellikle belirtilmesi gereken durumlarda kullanılır. Günümüze yakın tarihler için MS tabiri kullanmaya gerek yoktur. Sözlükte “doğurmak” anlamına gelen vilad (viladet) kökünden türeyen milad “doğum vakti” demektir. Özellikle Hz. isa'nın doğum gününü ve bununla ilgili hıristiyan yortusunu ifade etmek için kullanılır.

Latince'de “doğum günü”nün kar­ılığı natalis olmakla birlikte Hz. isa'nın doğumu için “doğum” manasına gelen ve İngilizce'ye nativity şeklinde geçen nativitas kelimesi kullanılmaktadır.İnciller'de isa'nın doğduğu gün, ay ve­ya yıl belirtilmemektedir. İlk hıristiyanlar da isa'nın doğumundan çok ölümü ve tekrar dirilmesiyle ilgilendiklerinden bu günü kutlama veya hesaplama yoluna gitmemişlerdir.

İsa'nın doğdu­ğu yılın esas alınması suretiyle takvimin yeniden ayarlanması yaklaşık 527'de Pa­pa I. John'un emriyle Dionysius Exiguus adlı Romalı bir keşiş tarafından gerçek­leştirilmiştir. Başta İtalya ve İngiltere ol­mak üzere zamanla diğer Avrupa ülkele­rine yayılan ve XI. yüzyıla gelindiğinde bü­tün Avrupa'da benimsenen bu sisteme göre zaman “milattan Önce” (isa'dan ön­ce) ve “milattan son­ra” (İsa'dan sonra) şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

Hıristiyan merkezli BC ve AD kısaltmaları yerine gü­nümüzde özellikle yahudiler tarafından “bilinen devirden önce” ve “bilinen devir­den sonra” manalarına gelen kısalt­maları tercih edilmektedir. Bugünkü mi­lat başlangıcı Dionysius'un yanlış hesap­lamasından dolayı isa'nın gerçek doğu­mundan en az dört yıl sonrasını göster­mektedir.

Sözlükte “milat” ne demek?

1. İsa peygamber'in doğduğu gün.

Milat kelimesinin ingilizcesi

the birth of Christ
Köken: Arapça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.