Mekteb i tıbbiye Nedir? Mekteb i tıbbiye Ne demek? – Bilgi Anahtari

Mekteb-i tıbbiye nedir?

Mekteb-i tıbbiye; Diğer adları “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” ve “Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane” olan Sultan II Abdülhamit döneminde 1894 yılında inşasına başlanmış  tıp fakültesi olarak inşa edilmiş Türkiye tarihindeki ilk tıp fakültesinin adıdır.

Bugünkü İstanbul Tıp Fakültesi'nin Osmanlı'nın son dönemlerindeki adıdır. Türkiye’deki modern tıp eğitimi verilen okullarından biridir.

Mekteb-i tıbbiye'de eğitime ne zaman başlanmıştır?

Bina 1903 yılında eğitime açılarak eğitime başlanmıştır.

Mekteb-i tıbbiye ilk mezunlarını hangi yıl vermiştir?

Mekteb-i tıbbiye ilk mezunlarını 1843 yılında vermiştir. İlk mezunları toplam 4 kişidir.

Mekteb-i tıbbiye fakülte statüsünü ne zaman kazanmıştır?

4 mezununun 1848 yılında Viyana'da yapılan tıp yeterlilik sınavını geçmesi üzerine Avrupa'daki tıp fakültelerine denk sayılmaya başlanmış ve “fakülte” statüsü kazanmıştır.

Mekteb-i tıbbiye isminin alınışı

Sultan II. Mahmud (1808-1839) döneminde Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağında açılan Tıphane ve Cerrahhane-i Amire isimli ilk modern tıp okulu, askeri bir okul olup yeni kurulan Asakir-i Mansure-i Mahmudiye adlı orduya hekim yetiştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Okul daha sonra İstanbul’un farklı semtlerine taşınır; 1839 yılında Galatasaray’daki eski Enderun Ağaları Mektebi’nin (bugünkü Galatasaray Lisesi’nin olduğu yer) bulunduğu yere taşındığı zaman ise Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane ismini alır.

Mekteb-i tıbbiye'nin eğitim dili

Mekteb-i tıbbiye'nin eğitim dili ise Fransızca’dır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.