Medeni hakları kullanma ehliyeti Nedir? Medeni hakları kullanma ehliyeti Ne demek? – Bilgi Anahtari

Medeni hakları kullanma ehliyeti nedir? (Ekonomi)

(Disposing capacity of civil rights) Kişinin kendi iradesiyle yapacağı eylemler ve hukuki işlemler yoluyla, hukuki sonuçlar doğurabilme gücüne "medeni hakları kullanma ehliyeti" adı verilir. Bu ehliyete sahip olan kişi, kendi istek ve kararlarıyla (iradesiyle) yapacağı eylemler veya hukuki işlemler sonucunda haklar kazanabilir, borçlanabilir, sahip olduğu haklar üzerinde tasarrufta bulunabilir. Medeni Kanunumuza göre, medeni hakları kullanım ehliyetine tam olarak sahip olabilmek için şu koşullar gerekir: (a) Ergin (reşit) olmak : 18 yaşını bitirenler ile 18 yaşından önce evlenenler ergin sayılır, (b) Mümeyyiz olmak : Temyiz gücüne sahip bulunmak demektir. Yani, insanın yaptığı eylem ve işlemlerin nedeni, kapsamı ve sonuçlarını düşünebilecek bir olgunlukta olmasını ifade eder, (c) Mahkeme tarafından hakkında ehliyeti kısıtlayan bir karar verilmiş olmamak. Yani "hacir" altına alınmış olmamak. Bazan ergin ve mümeyyiz kişiler ile ergin olup da temyiz gücünden yoksun kişiler mahkeme kararı ile hacir altına alınmış olabilirler. Bunlara "kısıtlı" veya "mahcur" adı verilir. Kısıtlılara mahkemece bir "vasi" atanır. Hacir altına alman gerçek kişilerin medeni hakları kullanma ehliyetleri kısıtlanmış olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.