Maveraünnehir Nedir? Maveraünnehir Ne demek? – Bilgi Anahtari

Maveraünnehir nedir?

Maveraünnehir; Orta Asya'da büyük bölümü Özbekistan sınırları içeresinde bulunan Ceyhun (Amu Derya) ve Seyhun (Siri Derya) nehirleri arasında, Ceyhun nehrinin kuzey ve doğusunda kalan tarihi bölgeye verilen isimdir.

Bu bölge Orta Asya’dadır ve şu anda Özbekistan, Tacikistan, güney Kırgızistan ve güneybatı Kazakistan civarlarına denk gelmektedir.

Maveraünnehir, Arapça bir kelimedir. Mavera kelimesi Türkçede “öte”anlamına gelir ve haliyle Maveraünnehir de “nehrin ötesi” demektir. Bu bölge Batı dillerinde “Transaxonia” veya “Transoxiana (Oxus Nehri'nin ötesi)” olarak bilinir.

Maveraünnehirin toplam 660.000 km2 yüzölçümü vardır. Bölgede, çoğunluğunu Türklerin teşkil ettiği 16 milyon insan yaşamaktadır.

2.200 yıl kadar önce, Mete zamanında bu bölgelere Türkler yerleşmiştir. O tarihten sonra Türklerin Anayurdunun bir bölümü haline gelen Maveraünnehir, Türk medeniyet izlerini hala taşıyan bir bölge olarak kalmıştır.

Maveraünnehir bölgesinde yaşamış uygarlıklar

Maveraünnehirde kurulan devletler aşağıdaki gibidir:

1. Türkler

2. Persler

3. Asya Hun İmparatorluğu

4. Göktürk İmparatorluğu

5. Uygur İmparatorluğu

6. Samaniler

7. Karahanlı Devleti

8.  Büyük Selçuklu Devleti

9. Gazneli Devleti

10. Harezmşahlar Devleti

11. Timur İmparatorluğu

12. Çağatay Hanlığı

13. Şeybaniler

Maveraünnehir kelimesinin İngilizcesi

1. ma wara'a n-nahr

2. Transoxiana

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.