Master plan Nedir? Master plan Ne demek? – Bilgi Anahtari

Master plan nedir? (Ekonomi)

İlk ortaya çıkışı şehircilikle ilgilidir. Şehirlerin büyüme ve gelişmelerinde yol gösterici olarak hazırlanan planlardır. Mimarlar, mühendisler ye sosyal bilimcilerden oluşan şehircilik uzmanları tarafından hazırlanır. İlerdeki gelişme eğilimlerine göre şehir çeşitli bölgelere ayrılır, ticari, kültürel, konut, eğlence ve dinlenme amaçlı bina ve tesislerin yerleri ile yol şebekeleri belirlenir. Master planlar bir bakıma şehrin gelecekteki durumuyla ilgili ideal yerleşim planlarıdır. Bununla birlikte, özellikle ülkemizde, şehirlerin uygulamada master plana uygun olarak geliştiğini ifade etmek güçtür. Yoğun nüfus artışı, köylerden kentlere aşın göçler ve uygulama hataları, düzensiz kentleşmelere ve gecekondulaşmaya neden olmuştur. Master plan kavramı şehircilik dışında da kullanım alanlarına sahiptir. Ulaştırma, bayındırlık, turizm, v.s. master planları gibi. Bunlar gelecekte, belirli bir süre içindeki gelişmeleri yönlendirmek üzere hazırlanan ana planlardır. Yol gösterici rol oynarlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.