Marka Nedir? Marka Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “marka” ne demek?

1. Resim ya da harfle yapılan işaret.
2. Bilet, para yerine kullanılan metal ya da başka şeyden parça.
3. Bir ticaret ürününü tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan resim, harf gibi im.

Marka kelimesinin ingilizcesi

[Marka] n. brand, trademark, mark, initials, identification mark, check, chip, chop, imprint, jetton, stamp, title, token
Köken: İtalyanca

Marka ne demek? (Ekonomi)

(Trademark) Köken olarak) İtalyanca’da “marca” dan dilimize geçmiş. O da Almanca’daki “mark”tan gelir İmalatçı veya tacir tarafından kendi mal ve hizmetlerini tanıtmak ve onları rakiplerin ürünlerinden ayırdetmek için kullanılan kelime, söz veya işaret. Marka, işletme ünvanı veya işletmenin ürününe verilen özel bir isim şeklinde olabilir. Marka kullanmaktaki asıl amaç firmayı tanıtmaktır. Bununla birlikte, marka alıcıyı da korur. Belirli markalar tüketicinin gözünde belirli kalitelerin simgesi durumundadır. Dolayısıyla malların değişik kalitelerinin ayırdedilmesine yardımcı olurlar. Üretici açısından da kendi malları üzerinde bir ölçüde monopolcü güç kazanılmasına yol açarlar. Bu sayede tüketicinin talebi kendi malına doğru yönlendirilir ve talep üzerinde bir ölçüde denetim sağlanır. Yeni malların tanıtımında ve reklam faaliyetlerinde markanın önemli bir rolü vardır (Bkz. Monopolcü Rekabet).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.