Marjinal analiz Nedir? Marjinal analiz Ne demek? – Bilgi Anahtari

Marjinal analiz nedir? (Ekonomi)

(Marginal analysis) Bir değişkenin bir birim artırılması veya azaltılmasının toplam sonuç üzerinde yapacağı etkilerin araştırılmasına dayanan analizlere verilen genel isim. Marjinal analiz özellikle Mikro – ekonomide önemli bir yer tutar. Mikro – ekonominin önemli bir bölümü optimumlaştırma davranışlarıyla ilgilidir. Örneğin tüketicinin faydayı, firmanın karını, faktör sahiplerinin gelirlerini maksimum yaptıkları varsayılır. Bir faktörün maksimum değerini sağlayan miktar öyle bir özelliğe sahiptir ki o noktaya kadar faktör miktarındaki her artış toplam sonucu yükseltirken o noktadan sonraki her artış bunu düşürücü etkide bulunacaktır. Aynı şekilde, minimizasyon problemlerinde de minimum sonucu sağlayan değişken miktarına varılıncaya kadar her birim artış toplam değeri düşürecek, o noktadan sonra ise yükseltmeye başlayacaktır. O bakımdan optimizasyon davranışlarının incelenmesi marjinal kavramların tanım ve analizini gerektirir. matematik bir teknik olarak marjinal analiz, Diferansiyel Kalkülüsün basit bir uygulamasından ibarettir. Şöyle ki belirli fonksiyonların birinci türevleri, marjinal kavramlara eşit olacaktır, örneğin, toplam gelir fonksiyonunun üretim hacmi değişkenine göre alman birinci türevi, marjinal geliri ifade edecektir. Marjinal analiz Mikro ekonomi kadar olmasa bile Makro ekonomide de kullanılır. Ancak bu alandaki uygulamalar optimum çözümler bulmakla ilgili olmayıp, daha çok, belirli faktörlerdeki değişmelerin (örneğin yatırımlar, kamu harcamaları, ihracat, v.s. gibi) diğer değişkenler (istihdam ve milli gelir düzeyi, enflasyon, kalkınma hızı, v.s. gibi) üzerindeki etkilerinin belirlenmesiyle ilgilidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.