Madde nedir ?

Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin 3 fiziksel durumu vardır:

  • 1 katı:maddenin belli bir şekle ve hacme sahip en sistemli halidir. Örnek demir, tahta,buz birer katı örneğidir.
  • 2 sıvı:sıvı maddenin belli bir hacmi vardır,ancak belli bir görünüşü yoktur.Sıvıyı meydana getiren tanecikler arasında az da olsa oyuk bulunmaktadır. Örnek: su.Benzin,içki
  • 3 gaz: maddenin sıvı hal gibi belli bir görünüşü yoktur.Bir gazın hacmi mevcut olduğu kabın hacmine eşittir.Gazların hacimleri basınç ve sıcaklıklarına bağlı olarak değişebilir.Hava,karbondioksit, oksijen birer gazdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir