Lym Nedir? Lym Ne demek? – Bilgi Anahtari

LYM (Lenfosit) nedir?

Lenfosit kısa adıyla Lym; Kanda veya bağışıklık sisteminin doku ve organlarında (lenf bezi, dalak, timus gibi) bulunan, iltihabi hadiselerin olduğu bölgelere göç etme kabiliyetindeki hücredir.

Lenfosit, bir lökosit (akyuvar) tipidir. Kanda dolaşan lökositlerin yaklaşık olarak yarısını oluştururlar. Pluripotansiyel kök hücrelerden ürerler. Kanda dolaşan lenfositler, alyuvarlardan biraz büyükçe oldukları halde yine de küçük hücre grubuna girerler.

LYM (Lenfosit) dokular

Lenfoit dokular iki'ye ayrılır.

Primer lenfoit dokular: Kemik iliği (kuşlarda kursak kesesi) ve timustur.

Sekonder lenfoit dokular: Dalak, lenf düğümleri ve sindirim kanalındaki epitel örtüsü altında bulunan lenfoit dokulardır.

LYM (Lenfosit)'lerin sınıflandırılması

Lenfositler çaplarına göre büyük, orta ve küçük olarak sınıflandırılırlarsa da çapları oldukça değişkenlik gösterdiğinden bu sınıflama pek iyi değildir. Lenfositler ortalama 10 mikron çapındadırlar. Bunun yerine lenfositleri yüzey özellikleri, görevleri (fonksiyonları) ve elektron mikroskoptaki görünüşlerine göre T ve B lenfositler şeklinde sınıflamak daha uygundur.

B lenfositleri: Antikor cevabını (salgılama şeklinde) verirler. Humoral bağışıklığından sorumludurlar ve antikor oluşturmada etkilidirler.

T lenfositleri: Hücresel bağışıklık cevabında ve bütün bağışıklık cevaplarının (hücresel antikor) düzenlenmesinde rol alırlar. Kanda dolaşan bütün lenfositlerin % 80'ini oluştururlar. Hücresel bağışıklıktan ve B lenfositlerin aktivasyonundan sorumludur.

Her iki lenfosit türü de vazife görürken makrofajlarla yakın ilişki içindedirler. T ve B lenfositlerinin lenfoit dokularda yerleştikleri bölgeler de farklılık gösterir. Bununla beraber her iki lenfosit tipinin de aynı ana hücrelerden geliştiği son araştırmalarda bulunmuştur.

Lenfoblast nedir?

Dinlenme halinde yuvarlak olan hücreler yabancı bir maddeyle (antijenle) uyarıldıklarında daha büyük, hızla bölünen ve çoğalan hücrelere dönüşürler. Bunlara lenfoblast denir.

Lym (Lenfosit) normal değerleri nedir?

Lym (Lenfosit) normal değerleri % 20,5-51,1'dir.

Hangi durumlarda Lym (Lenfosit) yükselmesi görülmektedir?

1. Kronik enfeksiyonlar (Tüberküloz ,Toksoplasmosis gibi)

2. Viral enfeksiyonlar (HIV enfeksiyonu,CMV,EBV enfeksiyonu gibi)

3. Lösemi (KLL)

4. Non Hodgkin lenfoma

5. Bazı Endokrin Hastalıkları (Hipertiroidi,Addision Hastalığı,Hipopitütiarism gibi)

Lym (Lenfosit) değerlerinin artmasının nedenleri nelerdir?

1. İnfeksiyon hastalıkları: akut infeksiyoz lenfositozis, Sitomegalovirus infeksiyonu, Bordatella pertussis, Diğer viral enfeksiyonlar, Toksoplazmosis.

2. Ülseratif kolitis

3. Crohn hastalığı

4. Vaskülitler

5. İlaç hipersensitivitesi

6. Addison hastalığı

7. Tirotoksikozis

Lym (Lenfosit) değerlerinin azalmasının nedenleri nelerdir?

1. İlerlemiş malign hastalıklar

2. Evre II-III Hodgkin hastalığı

3. Kalıtsal immünglobulin hastalıkları

4. Aplastik anami

5. Ağır sol kalp yetmezliği

6. Kemoterapi

7. Radyoterapi

8. Cushing sendromu

9. Stres

10. Miyastenia gravis

11. Böbrek yetmezliği

12. Miliyer tüberküloz

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.