Lth hormonu Nedir? Lth hormonu Ne demek? – Bilgi Anahtari

LTH hormonu nedir?

LTH (Luteotropik Hormon Prolaktin); korpus luteumun devamını sağlar. Annelik duygusunu geliştirir. Süt keselerinin oluşumunu sağlar.

Ön hipofizden salınan hormon; süt bezlerinin süt salgısını düzenler. Meme gebelikte östrojen ve progesteron hormonlarının etkisine yanıt olarak büyür. Doğumdan bir ya da iki gün sonra prolaktin etkisiyle süt salgısı başlar.

Süt salgısı gebelik boyunca yüksek progesteron düzeyi nedeniyle ketlenir. Prolaktin salgısı ayrıca hipotala-musta üretilen PIF (prolactin inhibiting factor) denen bir etken tarafından da gebelik süresince baskılanır.

Memelerdeki süt bezleri yeterli bir dokusal yapıya sahip olsalar bile, prolaktin olmaksızın süt salgılanamaz. Östrojen ve progesteron hormonları memede süt verme için uygun bir dokusal ortam hazırlarken, prolaktin bu dokunun işlev görmesini sağlar. Prolaktin hormonunun aynı zamanda annelik duygularını körüklediği de düşünülmektedir.

LTH ayrıca erkekte ve kadında gonadların etkinliğini düzenler. Genellikle hipofizdeki iyi huylu küçük bir tümöre (adenom) bağlı olan yüksek LTH değerleri, kadında adet çevriminin ortadan kalkmasına ve gebelik söz konusu olmadan memeden süt gelmesine, erkekte ise iktidarsızlığa ve ersuyunda spermatozoonlann azalmasına yol açar.

Eşeysel iç güdüyü arttırır. LTH , yumurta ovaryumdan atıldıktan sonra oluşan sarı cismin progesteron hormonu salgılamasını ve gebeliğin devamını sağlar. Aynca prolaktinin kadınlarda annelik içgüdüsünün gelişmesine katkıda bulunduğu sanılır. Kanda araştırılır. Normal değerleri erkekte 3-15 ng/ml; kadında 5-25 ng/ml1 dir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.