Lala Nedir? Lala Ne demek? – Bilgi Anahtari

Lala nedir?

Osmanlı şehzadelerinin talim ve terbiyesiyle meşgul olanlara verilen isim. Selçuklularda bu vazifeyi atabegler yaparlardı.

Geleceğin hükümdarını yetiştirmek üzere görevlendirilen bu kişiler din ve fen ilimlerinde mümtaz şahsiyetler arasından seçilirlerdi. Şehzadeler sancağa çıkarken bazen yanlarına birden fazla da lala görevlendirilirdi. Bu durumda en kıdemlisi “Lala Paşa” ünvanını taşırdı. Lalanın ilmi kıymeti yanında padişahın fevkalade itimadını kazanmış emin bir kimse de olması gerekliydi. Çünkü bunlar şehzadenin iyi bir devlet adamı olarak yetişmesi yanında onun padişaha karşı itaatini de kırmaması lazımdı. İtimadı sarsacak durumlarda lalaların görevden alınması padişahın yetkisindeydi. Lalalar yetiştirdikleri şehzadenin padişah olması durumunda büyük bir nüfuz kazanırlardı. Tahta geçen yeni padişah, lalalarının en kıdemlisi olan Lala Paşayı vezirliğe ve bazen de sadrazamlığa tayin ederdi.

Lala deyimi ayrıca halk arasında konak ve evlerde çocukların yetiştirilmesi için alınan görevliler için de kullanılmıştır.

Sözlükte “lala” ne demek?

1. Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse.
2. Şehzadelerin özel eğitmenleri.
3. Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları san.

Cümle içinde kullanımı

Mekteple ev arasında daima bir lalanın refakatinde gidip gelmeğe alıştı.
– Y. K. Karaosmanoğlu

Lala kelimesinin ingilizcesi

n. (Slang) toilet
v. sing a lullaby
Köken: Farsça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.