Kuran ı kerim sünnet ilişkisi Nedir? Kuran ı kerim sünnet ilişkisi Ne demek? – Bilgi Anahtari

Kur'an-ı kerim sünnet ilişkisi nasıldır?

Kur’an-ı Kerim Yüce Allah tarafından Peygamberimize indirilmiştir. Dolayısıyla onu en iyi bilen ve anlayan kişi Hz. Peygamber’dir. Bu bağlamda Peygamberimizin hadislerinin ve sünnetinin Kur’an’ın anlaşılmasında büyük önemi vardır. Kur’an’da, Nahl suresinin 44. ayetinde, “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur’an’ı indirdik.” buyrularak Hz. Muhammed’in en önemli görevlerinden birinin Kur’an’ı açıklamak olduğu ifade edilir.

Peygamberimiz Kur’an-ı Kerim’de geçen kapalı, mecaz ve anlaşılmayan hususları sözleri ve uygulamaları ile açıklamıştır. Örneğin, Kur’an’da Bakara suresinin 238. ayetinde geçen “Namazlara ve orta namaza devam edin…” ifadesindeki “orta namaz” dan ne kastedildiği açık değildir. Hz. Peygamber “Orta namaz ikindi namazıdır.” hadisi ile ayetteki kapalılığı gidermiştir.

Kur’an-ı Kerim’de namaz, oruç, zekat, hac, kurban gibi ibadetler açık bir şekilde emredilir. Ancak bu ibadetlerin nasıl yapılacağı ile ilgili teferruatlı bilgiler yer almaz. Müslümanlar ibadetlerin niçin, nasıl, ne zaman yapılacağı gibi hususları Peygamber’imizin sünneti ve açıklamaları sayesinde öğrenirler. Örneğin, abdestin nasıl alınacağı, namazın nasıl kılınacağı, zekatın hangi mallardan ne oranda verileceği, kurbanın hangi hayvanlardan kesileceği gibi ayrıntıları Hz. Peygamber’in açıklamaları ortaya koyar.

Peygamber Efendimiz bir hadisinde, “Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de namazınızı öyle kılın.” Tüm bu nedenlerle Kur’an ile sünnet arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Sünnet olmadan Kur’an’ı doğru bir şekilde anlamak, İslam’da emredilen ibadetleri yerine getirmek, kısacası dinimizi doğru bir biçimde yaşamak mümkün değildir. Peygamberimiz de Veda Hutbesi’nde, Müslümanlara Kur’an ve sünneti emanet olarak bıraktığını, bu iki kaynağa uydukları müddetçe doğru yoldan sapmayacaklarını belirtmiştir. Öyleyse her Müslüman Kur’an ve sünneti öğrenmeli, bunlara uymaya önem vermelidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.