Kroki Nedir? Kroki Ne demek? – Bilgi Anahtari

Kroki nedir?

Bir yerin başlıca özelliklerini gösteren taslak çizime kroki denmektedir.

Bir nesne veya yerin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimdeki kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine ölçüsüz çizimidir bir adresi tarif etmek için çizilen kroki, adresi bulmayı kolaylaştıran basit bir çizimdir. Kroki çizimlerinde önemli yollar, cadde ve sokaklar gösterilir.

Sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, kuş bakışı görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir. Kuş bakışı, yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine alabilecek şekilde bakmak demektir. Kroki, günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız çizimdir.

kroki

Bu çizimler, ana hatlarıyla ölçmeden yapılır. Krokiye ölçek konulmaz. Uzunluklar göz kararı ile belirtilir. Önemli yerler şematik olarak gösterilir. Krokinin çizildiği kağıdın bir köşesine kuzey-güney doğrultusunu gösteren bir ok konulur. Kroki, okulumuzun çevresini, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur.

Ayrıca aradığımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanırız Bir arkadaşımıza evimizin yerini basit bir kroki çizerek tarif edebiliriz Sınıfımızın, okul bahçesinin, odamızın ve sokağımızın durumunu da kroki ile gösterbiliriz.

Kroki ve harita arasındaki farklar

Harita, Dünya’nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline harita denir.

Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için;

• Kuşbakışı görünüme göre çizilmesi,
• Arazi üzerindeki uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi gerekir.

Kroki, ise bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak düzleme aktarılmasıdır.

Sözlükte “kroki” ne demek?

1. Bir konu ya da nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslak, kabataslak resim.

Cümle içinde kullanımı

Bu mektuba, korunun bir de küçük krokisini ilave ettim.
– P. Safa

Kroki kelimesinin ingilizcesi

n. sketch, chart, plan, visual
Köken: Fransızca

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.