Konferans Nedir? Konferans Ne demek? – Bilgi Anahtari

Konferans nedir?

İlim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek gayesiyle yapılan uzun konuşma.

Bir hitap çeşiti olan konferans, bilgi verme esasına dayanmaktadır. Konferans, bir tezi veya görüşü, bir konuyu açıklamak için daha çok akademik yerlerde verilir. Konferans veren kimsede, bir hatibin özelliklerinden ziyade derin ve geniş malumat, orijinal ve sağlam bir görüş sahibi olması istenir. Konferansçı heyecanlı konuşmalar yapmak ve dinleyicileri galeyana getirmek yerine, onların merak ve araştırma, öğrenme arzusuna seslenen bir hatiptir. Konferansı nutuktan ayırd edemeyen hatipler, ekseriya hafif, hatta gülünç bir tesir bırakırlar.

Milletlerarası konferans

Devletlerarası diplomatik münasebetlerde, meselelerin görüşüldüğü bir toplantıdır. İlk defa 1592’de Conbrai kongresi adı altında böyle bir toplantı yapıldı ve on dokuzuncu yüzyıldan sonra daha da yaygınlaştı. Konferanslarla devletlerarası direkt anlaşmalar yapılabildiği için, resmi protokollerden ayrılmakta ve daha önemli bir yer tutmaktadır. İlk zamanlarda bu maksatla kongre terimi kullanılmış olup yirminci yüzyıldan itibaren yerini konferansa bırakmıştır.

Konferansın yapılmasıyla ilgili yer, zaman, görüşülecek hususlar bir kaideye bağlı olmayıp, tarafların antlaşmalarıyle tespit edilir. Konferanslar bazen politik olanlar ve olmayanlar diye gruplandırılır. Politik olmayanlar da ayrıca yönetim, ekonomik, sosyal, kominikasyon, ilmi, eğitim ve kültürel konferanslar olarak alt gruplara ayrılır. Konferansla ilgili evraklar önceden delegelerce imzalanır.

Sözlükte “konferans” ne demek?

1. Dinleyicilere bilim, sanat, yazın gibi bir konuda bilgi vermek için yapılan konuşma.
2. Uluslararası bir sorunun çözülmesi için yapılan toplantı.

Cümle içinde kullanımı

Hatta milletler arası konferanslara gazetelerde adı geçebilecek, yüksek seviyeli bir konuşucu mu yollarız.
– F. R. Atay

Konferans kelimesinin ingilizcesi

n. lecture, conference, reading, thinkin
Köken: Fransızca

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.