Komşularımıza karşı sorumluluklarımız Nedir? Komşularımıza karşı sorumluluklarımız Ne demek? – Bilgi Anahtari

Komşularımıza karşı sorumluluklarımız nelerdir?

Komşular birbirlerine yakın insanlardır. Bu yüzden güzel geçinmeleri, birbirleri hakkında iyi şeyler düşünmeleri, birlikte mutlu olmayı hedeflemeleri gerekir. Bir kimse doğru olmayan bir iş yapmak istediğinde komşuları hemen onu engellemeye çalışmalıdırlar. Onun zor durumda kalmasına neden olacak bir şey yapmasına engel olmalıdırlar. Bir komşu bir konu hakkında komşusuna danışmak isterse komşuları ona doğru yolu göstermelidir. Bunlara ilave olarak zaman zaman birbirlerine hediye göndermeleri, karşılaştıkları zaman birbirine güler yüz gösterip selamlaşmaları, yardıma çağırdıkları zaman hemen gitmeleri gibi diğer komşuluk esaslarına da uymaya çalışılmalıdır.

Öyle komşularımız vardır ki bizim için çok değerlidir. Onlarla aynı yerde birlikte yaşar, devamlı karşılaşır, yaşadığımız mekanları paylaşırız. Onlar zorda kaldığımızda imdadımıza koşar, biz yokken evimize göz kulak olur, ihtiyaç duyduğumuz anlarda karşılıksız olarak bize yardım ederler. İyi bir komşu birlikte yaşadığı insanlara mutluluk ve huzur sağlarken; kötü komşu kişiyi ve orada yaşayan diğerlerini rahatsız eder.

Günümüzde çoğunlukla büyük binalarda yaşıyoruz. Şehir hayatının getirdiği imkanlarla birlikte bazı değerlerimiz de maalesef kaybolmaya yüz tutmuştur. Aynı apartman içindeki komşulukla bahçeli evlerdeki mahalle komşulukları birbirinden farklıdır. Yeri geldiğinde asansörde karşılaşan insanların hiç konuşmadığı, karşılaştıklarında selam vermedikleri söz konusu olabilmektedir. Oysa aynı apartmanda altlı üstlü yaşayan insanlar da birbirinin komşusudur. Birbirlerini tanımaları ve birlik içinde olmaları gerekir.

Hz. Muhammed komşuların birbirlerine güvenmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun da imanın bir gereği olduğunu açıklamıştır. Bir gün arkadaşlarına hitaben üç defa “Vallahi iman etmiş olmaz.” dedikten sonra kendisine sorulan “Kim ey Allah’ın Rasulü?” sorusuna şu şekilde cevap vermiştir: “Komşusunun, kendi kötülüklerinden güven içinde olmadığı kişi.”

komşularımıza karşı sorumluluklarımız

Herkesin maddi durumu, konumu, toplumsal statüsü aynı değildir. Komşular arasında da durum böyledir. Farklı zenginliklerde, farklı mesleklerde olan komşular arasında alay ve küçümseme olmamalıdır. İnsanlar asla küçük görülmemelidir. Çünkü bu durum komşular arası nefret ve çekememezliğe neden olacak kötü sonuçlar doğuracaktır. Hz. Muhammed komşular arasında sevginin artması, aradaki soğukluğun yok olması için hediyeleşmeyi tavsiye etmiştir. Ancak bir komşunun diğerine verdiği hediye küçük bile olsa küçümsenmemeli, hediyeyi veren kişi incitilmemelidir. Sürekli yüz yüze bakan insanlar arasında dargınlık yaşanmaması için komşular çaba harcamalıdır.

Hz. Peygamber komşular arasındaki hediyeleşme ile ilgili şunları söylemiştir: “Birbirinize hediye verin, çünkü hediye kalpteki kuşkuları giderir. Bir kadın, komşusu olan kadına verdiği hediyeyi bir koyun paçası bile olsa küçümsemesin!”

Hz. Peygamberin ailesi de komşularıyla iyi geçinir, onlara hediye verirlerdi. Kendilerine en yakın kapısı olandan başlayarak daha uzak evlere de hediye verme işi sürerdi. Hz. Peygamber’in Ebu Zer’e verdiği şu tavsiye çok dikkat çekicidir: “Ey Ebu Zer! Çorba pişirdiğin vakit suyunu çok koy ve komşularını da gözet!”

Komşular arasındaki sorumlulukların bazılarını şöyle sıralamak mümkündür:

1. Mutlu günlerinde sevincine, kederli günlerinde üzüntüsüne ortak olmak

2. Borç, ödünç para ya da mal isteyince vermek.

3. Hastalanınca ziyaretine gitmek.

4. Yardım isteyince yardımına koşmak

5. Ölünce cenazesine katılmak.

6. Kokusu komşunun evine gidecek bir yemek yapınca ona da bir miktar göndermek.

Temel hadis

Akrabalık için kan bağı olması gerekir. Ancak arada kan bağı olmasa da neredeyse akraba kadar değerli olan başka bir sevgi bağı vardır. O da komşuluktur. Komşuluğun önemi ile ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Cebrail, bana komşu hakkıyla ilgili o kadar çok tavsiyede bulundu ki neredeyse ben (Allah’ın) komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.