Kom Nedir? Kom Ne demek? – Bilgi Anahtari

KOM nedir?

KOM Emniyetin bir biriminin kısaltmasıdır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin kısaltmasıdır.

KOM, Polis Teşkilatı’nın en önemli birimlerinden birisidir. Ülkemiz, Ortadoğu’nun Batı’ya açılan kapısı olduğundan, bunun dışında tarihsel olarak da ticari bir yolun ikmal istasyonu konumunda olmasından ötürü, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele de oldukça önemli.

Başta uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere, her türlü sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları, silah, mühimmat, tarihi eser, nükleer madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddelerin kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, yolsuzluk, kara para aklama, bireysel ve özel sektör yolsuzlukları, bilişim suçları ile son günlerde önemini ve etkilerini daha yakından izlediğimiz organize suçlarla mücadele görevi KOM’ların yetki alanındadır.

Bana kalırsa ülkenin en şerefli, en dürüst polislerinin bu teşkilatta çalışması, satın alınamayacak kadar da iyi maaş almaları gerekmektedir. Çünkü bu teşkilatın uğraştığı tip suçlular ve suç örgütleri, genelde rüşveti oldukça etkili bir silah olarak kullanırlar.

Dünyanın en büyük kayıt dışı ekonominin neden bu ülkede olduğu sorusunun cevabı KOM’un neden önemli olduğunun cevabı ile aynıdır. KOM şubelerinde birileri, bir cemaat, bir örgüt, bir yabancı ülke yandaşı kişiler yığılıyor ise bunun tek bir anlamı vardır. Orada dönecek işleri kontrol etmek, o işlerden pay almak, o işleri yapanlarla tanışmak, o işleri bizzat kendisi yapmak için kümeleniyordur.

Tarihçesi

İlk olarak 03.01.1980 tarihinde İçişleri Bakanlığı onayı ile Kaçakçılık Daire Başkanlığı adıyla kurulmuştur. 01.04.1981 tarihinde de Kuruluş ve Çalışma Yönergesi Onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 14.01.1983 tarihinde ismi Kaçakçılık İstihbarat Harekat Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Kuruluş ve Çalışma Yönergesi de bu tarihte onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

31.08.1984 tarihinde İstihbarat Şube Müdürlüğü kurulmuş, 24.09.1987 tarihinde bu şubenin adı Kaçakçılık Araştırma Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, yine görülen lüzum üzerine 20.07.1988 tarihinde de Teknik ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

26.09.1988 tarihli onayla Özel Statülü İller ( Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli ) dışındaki İllerde faaliyet gösteren Şube Müdürlüklerimizin isimleri Kaçakçılık İstihbarat ve Harekat Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

KOM’un adı 07.07.1995 tarihli ve 95/7084 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Ardından 1998 yılında mafya tipi örgütlerle mücadele edilmesi gerekliliğinden hareketle, Başkanlığımız da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

24.04.1998 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği  onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten bu yana ismi değişmedi, ancak içerisinde pek çok değişiklik olmuştur.

Organize suçlar

Birçok ülkede örgütlü suçları ifade eden organize suç, ülkemizde mafya tipi yapılanma olarak anlamlandırılmakta ve klasik polisiye tedbirlerle mücadele etmenin mümkün olmadığı, eylemleri baskı-cebir-şiddet içeren çıkar amaçlı suç örgütlerini ifade etmektedir. Bu tanım etrafında bazı suçların ancak örgüt birlikteliği ile işlenebileceği unutulmamalı ve örgütlerin suç işlemek amacıyla kurulan bir araç niteliği taşıdıkları hesaba katılmalıdır.

Organize suç örgütleri kriminolojik olarak karmaşık bir yapı arz eder. Bu haliyle diğer örgütlü suçlardan ayrılır ve çözülmeleri adına ciddi güçlükler barındırır. Organize suçluluk ve mafya anlayışı, yalnızca haksız kazanç peşinde değildir. Daha genel anlamda güç peşindedir. Bu güç ve dolayısıyla hakimiyet için önlerine çıkan her kuvveti düşman olarak görmektedirler.

Söz konusu düşman, rantın paylaşılmasındaki anlaşmazlıkların karşı tarafı olabileceği gibi, adliye teşkilatı, kolluk kuvvetleri ve hatta siyaset ve bürokrasi de olabilir. Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de hukuk dışı yapılanmalara ve kanunların gösterdiği yollar dışına çıkmaya bir eğilim görülebilmektedir. Bu eğilim organize suçların nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Diğer açıdan illegal alandan legal alana kısmi geçişler hatta holdingleşmeye varan dönüşümler de mevcuttur. Organize suç örgütlerinin, çoğu defa görünmeyen taraflarının legal alana yaptıkları geçişler olduğu bilinmektedir. Ancak bu dönüşümün organize suçluluktan ayrıldığını söylemek mümkün değildir.

Organize suç örgütlerinin toplumda güçlü bir konuma gelmesi, adalet sisteminin etkisiz kalmasına, yolsuzluğun yaygınlaşmasına, siyasi otoriteye duyulan güvenin yok olmasına, nihayetinde demokratik kazanımların ve sosyal yapının çözülmesine neden olmaktadır. Bu denli büyük hasarlara neden olabilecek organize suç örgütleri hakkında, toplumda ve kamu kurumlarında farkındalık arttırılmalı, organize suçlarla mücadele topyekun bütün sahalarda verilmelidir.

Kaçakçılık

Kaçakçılık alanında faaliyet gösteren suç örgütleri ile mücadelede, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği içerisinde hareket etmek ve risk analizleri yapmak suretiyle suç örgütlerinin uluslararası irtibatlarının tespit edilmesi, kaçak suç unsurlarına ülkeye girişi esnasında sınırda el konulması ve ülkeye giren kaçak suç unsurlarının ülke içinde dağıtılmasının engellenmesidir.

Dünyadaki ekonomik ilişkiler ve ticari sistemlerde yaşanan dönüşüm, mal ve para piyasalarındaki süratli değişim ile iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kaçakçılık suçların işleniş sıklığı ve yöntemlerini aynı ölçüde etkilemektedir. Ayrıca, ülkelerde yaşanan siyasi ve sosyal istikrarsızlıklar, ekonomik krizler ve maliye politikalarında yapılan düzenlemeler gibi faktörler de kaçakçılık suçlarının oluşumunu tetikleyen unsurlar olabilmektedir.

Kaçakçılık suçları, vergi gelirleri açısından büyük önem arz eden temel eşya ve ürünlerin; (akaryakıt ürünleri, tütün mamülleri, alkollü içkiler, elektronik eşyalar, gıda ürünleri, ilaç ve kozmetik ürünleri v.s) kaçakçılığının yapılması nedeniyle, ülkemizin ekonomik yönden güç kaybetmesine yol açarak kayıtlı istihdam alanlarının açılmasını engellemekte ve haksız rekabet nedeniyle yerli işletmelerin faaliyetlerine sekte vurmaktadır.

Bunun yanı sıra bu suçlardan beslenen suç örgütleri elde ettikleri haksız kazanç ile doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyetlerini finanse etmektedir. İşleniş yöntemleri ve çeşitliliği ile ülkelerin ticari faaliyetlerini ve ekonomik gelişimini olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçları; ülkemizde daha çok akaryakıt kaçakçılığı, tütün-tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, eşya (emtia) kaçakçılığı, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti şeklinde görülmektedir.

Kom nedir?

1. Bir kimseye ait küçük yerleşim yeri, koy, çiftlik
2. Ağıl, davar ağılı
3. Yayla evi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.