Köknar Nedir? Köknar Ne demek? – Bilgi Anahtari

Köknar nedir?

Çamgiller'den iğne yapraklı bir orman ağacıdır. Akçama benzer, ülkemizde Karadeniz kıyılarında, Uludağ'da, Kezdağı'nda çok bulunur. İğne yaprakları iki sıralıdır ve tıpkı tarağın dişlerine benzer. Kozalakları silindir biçimindedir. Dalın üzerinde dik durur. Kerestesi daha çok kağıt yapımında kullanılır. Göknar olarak da bilinir, gövdeleri düzgün, açık boz renktedir. Dallar yatay uzar, gövdenin alt dalları erken kurur. Yaprakları yassı, şeritsi, üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü iki paralel beyaz çizgilidir. Koparıldığı zaman, yaprak tabanında küçük dairemsi bir tabla görülür ve dal üzerinde dairemsi bir iz kalır. Kozalaklar, dal üzerinde dik olarak oturur. Olgunlukta, kozalak pulları dökülür. Yalnız eksen kalır. Tohumları üç köşeli ve kanatlıdır. Köknar, gölgede, derin ve zengin topraklarda iyi yetişir. Azami 300 yıl yaşar.

Soğuğa dayanır. Memleketimizde dört köknar türü vardır. Bunlar: (A. bornmüllerianae) Kuzeybatı Anadolu Dağlarında; (A. nordmanniana) Kuzey doğu Anadolu Dağlarında; (A. cilicica) Toros Dağlarında; (A. equi-trojani) Kaz Dağında yetişir. Diğer bazı köknar türleri ise şunlardır:

A. alba: Avrupa dağlarında, ormanlar halinde yetişir. Fransa’da gövdesinden terementin elde edilir.

A. balsamea: Amerika’da çok yaygın olan bu türün gövdesinden yaralama ile elde edilen reçineli balsam, Kanada balsamı adını alır. Optik sanayiinde kullanılır.

A. concolor: Kuzey Amerika’nın batı bölgesinin dağlarında yetişir. İstanbul’da da yetiştirilir. Makbul bir park ağacıdır.

Kullanıldığı yerler: Kerestesi yumuşak, beyaz, hafif ve reçinesizdir. Memleketimizde, odunundan kağıt fabrikalarında selüloz elde edilir. İnşaatlarda kalıplık olarak kullanılır. Köknarın körpe dal ve yaprakları ve taze meyvaları solunum organları hastalıklarında kullanılır. Eterik yağ banyoları, insanı rahatlığa kavuşturur, canlılık verir. İnce ufalanmış köknar kabukları ile yün, siyaha boyanır.

Sözlükte “köknar” ne demek?

1. Çamgillerden, yüksek bölgelerde yetişen, iğneyaprakları kısa, yassı olan, reçineli ve kozalaklı bir orman ağacı (abtes).

Köknar kelimesinin ingilizcesi

n. fir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.