Kit Nedir? Kit Ne demek? – Bilgi Anahtari

Kit nedir?

Macun

Kit ne demek? (Ekonomi)

(State Economic Enterprises) Devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir. Devletin ticaret ve sanayi alanlarına doğrudan katılması, Batı’da Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Türkiye’ de ise 1930 lann başında ortaya çıkmıştır. Türkiye’de KİT’lerin kuruluşu tamamen pratik düşüncelere dayanır. Şöyle ki yetişmiş bir girişimci sınıfın ve yeterli düzeyde özel sermayenin bulunmaması üzerine, Devlet bu boşlukları doldurmak üzere inisyatifi ele almıştır. Bu amaçla, mülkiyeti devlete ait ve devlet tarafından yönetilen teşebbüsler kurulmuştur (KİT) Önceleri sermayelerinin tamamı devlete ait olurken, daha sonraları yapılan yasal bir değişiklikle özel kesimle ortaklık şeklinde kurulmalarına izin verilmiş ve bundan sonra sayıları hızla artmıştır. Önceleri özel sermaye birikiminin ve müteşebbis sınıfının oluşmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan KIT’ler, sonraları süreklilik kazanmış ve Türk ekonomisi içinde ağırlıklı bir yer tutmaya başlamıştır. Ancak 1980 lerin ikinci yarısından sonra KİT’lerin Özelleştirilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır. KİT’ler daha sonra 18.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmişlerdir. Yasada Kamu İktisadi Teşebbüsü terimi bir üst kavram olarak kabul edilmiş ve KİT’lerin İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) ile Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) ndan oluştukları belirtilmiştir. Her ikisinin de sermayesi devlete aittir. Bir de sermayesi başka bir KİT’e ait olan kamu girişimleri vardır. Bunlar arasında Kamu Müesseseler! ile Bağlı Ortaklıklar yer almaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.