Kırık hava Nedir? Kırık hava Ne demek? – Bilgi Anahtari

Kırık hava nedir?

Kırık hava; Türk halk müziğinde ritimle söylenen hareketli ve canlı oyun melodisi ve türküsüne “Kırık hava” denilmektedir.

Kırık Havalar, ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Kırık Hava'nın ölçüsü 2 / 4 tür. Kırık havanın temposu Alçak Havadan daha hızlıdır. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.

Kırık havaların bir çoğu aynı zamanda oyun havasıdır. Kırık hava terimi de uzun hava gibi yaygın kullanılmamaktadır. Bu terim yerine formu belirleyen bazı tür adları kullanılır.

Kırık havalar yalnızca sözlü ezgileri değil sözsüz ezgi türlerini de kapsamı içine alır. Yani enstrümantal ezgiler de, kırık havalar bünyesindedir.

Kırık havaya örnekler

Zeybek, horon, karşılamalar, Halay, Bar, semah, teke Zotlatması.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.