Ki Nedir? Ki Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “ki” ne demek?

1. Anlam bakımından birbiriyle ilgili tümceleri birbirine bağlar; yakınma ya da kınama gibi duyguları anlatmak için bir tümcenin sonuna getirilir.
2. Özneyi, tümleci güçlendirerek tümcenin temel bölümüne bağlar; soru tümcelerinde bilmem sözcüğüne bağlanarak çaresizlik ya da duraksama bildirir.
3. “öyle, o kadar, o denli” gibi öğelerden sonra, kullanıldığı tümceye güç katar; bir soru tümcesinin sonuna getirildiğinde kuşku ya da endişe anlatır.

Ki kelimesinin ingilizcesi

conj. that, so that, as, but what, but
pron. that, which, so that, quod
Köken: Farsça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.