Kekemelik Nedir? Kekemelik Ne demek? – Bilgi Anahtari

Kekemelik nedir?

Kelimeleri birden söylemeyip baş seslerini birkaç defa tekrarlayarak güçlükle söyleme hastalığıdır. Çeşitli sebepleri vardır. En yaygını konuşma kaslarının anormal kasılmasıdır. Erkekler kadınlardan çok daha fazla bu hastalığa yakalanırlar. Küçük çocuklarda da kekemeliğe rastlanır. Vaktinde önlenemezse insanda aşağılık duygusu uyandırır, normal gelişmeye engel olur. Çocuklar, daha çok çabuk konuşmaya çalıştıkları, ya da fazla heyecanlı oldukları zaman kekelerler. Açık havada, yüksek sesle konuşmak kekemeliğin tedavisinde olumlu sonuçlar verir.

Kekemelik, ruhi bozukluklarla sinir hücrelerinin hastalıkları sonucunda meydana gelir. Durdurulamayan hece ve p, f, k, b, g gibi patlayıcı harflerin (klonik kekemelik) veya çoğu zaman patlayıcı sessiz harflerle başlayan heceler önünde, gerçek kas kramplarını hatırlatan duraklamalarla (tonik kekemelik) kendini gösterir. Kekemelikte, solunum düzensizliği çok önemlidir. Ritm iyice belirlenerek şarkı söylemek hem solunumu kolaylaştırır hem de kendisine güven sağladığı için bu sırada kekemelik kaybolur.

Kekemelik, eğitilmesi gereken aşırı heyecanlılık halidir. Ritm ve fonetiğe dayanan eski metodlar, özellikle gençler ve çocuklarda iyi sonuç vermişse de, erişkinde yeterli olamamaktadır. Bugün tedavide psikoterapi (ruhi tedavi) yalnız başına veya eski metodlarla birlikte uygulanmaktadır. Eğitim bu konuda uzmanlaşmış yerlerde yapılır. Kekemelik  cümlelerin, kelimelerin, özellikle de tekrarı şeklinde görülmektedir. Bu durum kekeme kişilerin karşısındakiyle iletişimini güçleştirmektedir. Konuşmanın akıcılığı kaybolmaktadır.  İletişimdeki bozukluk yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilmektedir.

Kelime ya da hecelerin tekrarı çocuklarda 5 yaşına kadar görülebilmektedir. Bu tekrarlamaların hastalık boyutuna ulaşılıp ulaşılmadığına dikkat etmek gerekmektedir. Kekemelik daha çok kelimenin ya da hecenin başındaki ‘ H ‘ harfinde görülür.Hecenin başındaki bu sessiz harfi, takip eden sesli harfe göre daha zor ifade eder. Kekemeliği azaltan durumlar vardır. Bunlar  şarkı söylemek, ritmik konuşmak, dua etmek, gürültülü ortamda konuşmak vb. şekilde sıralanabilir. Kekemeliğin arttıran durumlar da vardır. İsim söylerken ve önemli bir konudan bahsederken kekemeliğin arttığı görülmektedir. Kekemelik tamamen kalıtsal olduğu bu konu hakkındaki en yaygın yanlış inançtır.Ayrıca bazılarının kekemeliğin sadece ilaç tedavisiyle geçeceğine inanması yanlıştır.

Tedavi yolları

Öncelikle bireyin kekemeliğinin  hangi  kategoride olduğu yapılan testlerle tespit edilmektedir. Kekemelik tedavisi özel eğitimler eşliğinde yapılmaktadır .Tedavisi sıklıkla nefes egzersizleri, konuşma eğitimi şeklinde görülmektedir. Ancak kişinin içinde bulunduğu duruma bağlı olarak ek olarak ilaç tedavisinde uygulanmaktadır. Bu eğitimi gören hastalar kısa bir zamanda daha rahat konuşur hale gelmektedirler.

Sözlükte “kekemelik” ne demek?

1. Kekeme olma durumu, rekaket.

Kekemelik kelimesinin ingilizcesi

n. stuttering, stammering, stutter, stammer, impediment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.