Kcl Nedir? Kcl Ne demek? – Bilgi Anahtari

KCL nedir?

KCL Potasyum klorür kimyasal bileşiğinin simgesidir. Potasyum ve klor elementlerinin birleşmesi ile oluşur.

Saf hali, kokusuzdur. Beyaz kristallerden oluşur. Bu kristallerde yüzey merkezli küp şeklinde istiflenerek dizilirler. Sulu bileşiklerinde iyonlaşıp klor anyonları verdiği için klor kaynağı olarak kullanılır. Bir tuz olan potasyum klorür, suda yüksek çözünürlüğe sahiptir.

Klorür, nötr haldeki klor atomunun, bir elektron alarak iyon (anyon) haline geçtiğinde aldığı isim. Cl- olarak gösterilir. Klorür iyonu içeren maddelere de verilen bir isimdir. Bir iyon olduğundan dolayı, kendi başına doğada yer almaz; ancak bir çözeltide karşı iyonu ile yer alabilir.

Çok bilinen NaCl (sofra tuzu) klorürün suda iyonlaşması göz önüne alınırsa, NaCl (katı) › Na+(suda) + Cl–(suda) Suda klorür iyonları bu şekilde oluşur. Klorür, canlı metabolizması için önemlidir ve tüm besinlerde bolca bulunur.

KCl kritik koşullarda, mesela suya hassas shale formasyonlarında ekonomik ve etkili bir inhibitördür. K iyonları Na+, Ca++ ve H+ iyonlarını çıkarır ve böylece shale i yoğunlaştırır ve şişmeyi ve su çamur ayrışmasını minimize eder. Polimer kullanılarak etkisi artırılabilir. KCl ayrıca tuzlu çamur sistemlerinde de kompleks tuz yapılarının içine nüfus etmek içinde kullanılır.

Teknik özellikleri

• KCl :97%
• NaCl :2.5%
• MgSO4 :0.1%
• CaSO4 :0.1%
• Çözülmeyen :0.2%
• H2O :0.1%
• Parça boyutu :0.310 mm
• Özgül Ağırlık :1.99

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.