Kavimler göçü Nedir? Kavimler göçü Ne demek? – Bilgi Anahtari

Kavimler göçü nedir?

4. yüzyıl ile 6. yüzyıl arasında Hunların Aral Gölü ile Hazar Denizi arasındaki bölgeden Avrupa'ya giderken karşılarına çıkan barbar kavimler olan ostrogot, vizigot, süev, sakson, angıl, frank ve vandal kavimlerini yerlerinden etmesiyle sonuçlanan olaya kavimler göçü denilmektedir.

Kavimler göçünün nedenleri nelerdir?

1- Büyük Hun Devleti'nin dağılmasından sonra Asya'nın batısında (Hazar ve Aral Gölü arası) Hunlara katılımların olması, burada çoğalan nüfus ve kabileler arasındaki rekabet ve mücadelelerle daha batıya doğru kaymaya başlamaları.

2- İdil (Volga) ırmağının batısına gelen Hunlar önlerine gelen kavimleri yurtlarından çıkartmaya başlamaları.

3- Hunların baskısıyla Kavimler Göçü bütün Avrupa'yı etkileyerek, değişik zamanlarda yüzyıllarca devam etmiştir.

Yukarıdaki nedenlere bağlı olarak Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Ostrogotlar ve Vizigotlar, Vandallar, Geomenler, Suevler, Gepitler Avrupa'ya doğru dalgalar halinde ilerleyerek, kendilerine yeni yaşam alanları bulmak istediler.

Bu sırada Avrupa'da Roma İmparatorluğu en büyük devletti Ostrogotlar İtalya'ya, Vizigotlar İspanya 'ya, Vandallar Kuzey Afrika'ya, Franklar Fransa'ya, Germenler Kuzey Avrupa'ya ilerlediler Böylece Avrupa'da hızlı bir sosyal, kültürel, siyasal ve dini değişme yaşandı.

Kavimler göçü sonucunda kurulan krallıklar hangileridir?

1- İspanya’da İspanya (Vizigotlar)

2- Kuzey Afrika (Vandallar)

3- İtalya (Ostrogotlar)

4- Areman Krallığı (Aslasloren)

5- Langobadlar

6- Franklar

Kavimler göçü'nün sonuçları nelerdir?

1- Avrupa yüzyıla yakın bir süre karışıklık içinde yaşadı.

2- Avrupa’nın bugünkü siyasi ve sosyal yapısı ortaya çıkmıştır.

3- Göç eden kavimler bugünkü İtalya, İspanya, Fransa ve Britanya adalarına yerleşmişlerdir.

4- Kavimlerin birleşmesi ile yeni milletler ortaya çıkmıştır.

5- Germenler, Hıristiyanlığı kabul ederek Ortaçağ Avrupasına damgalarını vurdular. Barbar kavimler arasında Hıristiyanlık hızla yayıldı.

6- Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır.

7- Kilise,papalık ve skolastik düşünce güç kazanmıştır.

8- Göçlere dayanamayan Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmıştır.

9- Şövalyelik ruhu ortaya çıkmış ve ortaçağ boyunca devam etmiştir.

10- Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejimi ortaya çıkmıştır.

11- İlk çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.

12- Hunların temsil ettiği Bozkır sanatı Avrupa’da etkili olmuştur.

13- Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.

14- Avrupa’da günümüzde yaşayan milletler oluşmuştur.

15- Avrupa’da kurulan Türk imparatorlukları ve devletleri sayesinde Avrupa nüfusu çoğalmış ve Türk kültürüde bununla beraber bölgede diğer kültürlerle birleşerek yayılmıştır.

Dış Bağlantılar

harita üzerinde gösterimi” href=”http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Invasions_of_the_Roman_Empire_1.png”>Kavimler göçünün harita üzerinde gösterimi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.