Katma protokol Nedir? Katma protokol Ne demek? – Bilgi Anahtari

Katma protokol nedir? (Ekonomi)

(Annexed Protocol) Türkiye’nin Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinde Hazırlık Döneminden Geçiş Dönemine girmek için yapılan 23 Kasım 1970 tarihli anlaşma. Tarafların parlamentoları tarafından onaylanma işlemleri 1 Ocak 1973 tarihini bulmuştur. Ancak Katma Protokul’ün ticari hükümleri 1 Eylül 1971 tarihinden iitbaren fiilen uygulanmaya konmuştur. Katma Protokol, Geçiş Dönemi’nin gerçekleşme koşullarını, usullerini, sıra ve sürelerini düzenleyen bir anlaşmadır. Geçiş Döneminin başlıca amacı Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında sanayi malları üzerinde Gümrük Birliğini gerçekleştirmekti. Bunun için de söz konusu mallar üzerinde gümrük resim ve harçlarının karşılıklı olarak sıfıra indirilmesi gerekiyordu. Hazırlık Dönemi’nden farklı olarak, bu dönemde Türkiye de gümrüklerini indirme yükümlülüğü altına girmişti. Bunun için Türkiye, 12 ve 22 yılda tarifeleri sıfıra indirilecek mallarla ilgili iki liste hazırlamıştı. Katma Protokolde ayrıca AT’nin, Türkiye’nin kalkınma çabalarına yardımcı olmak üzere mali yardımlarda bulunması öngörülmüştü (Bkz. Avrupa Topluluğu).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.