Kapitalist Nedir? Kapitalist Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “kapitalist” ne demek?

1. Anamalcı.

Kapitalist kelimesinin ingilizcesi

[Kapitalist (der) ] n. capitalist, supporter of capitalism; capitalizer, one who capitalizes; financier
n. capitalist, supporter of capitalism (economic system based on competition between businesses)
n. capitalist
Köken: Fransızca

Kapitalist ne demek? (Ekonomi)

(Capitalist) 1. Servet sahibi, zengin kişi. 2. Ticari veya sınai bir işletmeye yatırım yapan kişi. 3. Bir ticari veya sınai işletme kurmak veya mevcut bir işletmeyi geliştirmek, genişletmek veya modernize etmek için gerekli sermayeyi sağlayan kişi. 4. Marksist terminolojide, üretim araçlarına sahip olan ve emek istihdam eden kişi. Bu düşünce yaklaşımına göre kapitalistler ve işçiler (proleterya) toplumun iki farklı sınıfıdır ve birincinin serveti İkincinin sömürülmesinden elde edilir (Bkz. Marks).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.