İyonlar Nedir? İyonlar Ne demek? – Bilgi Anahtari

İyonlar nedir?

İyonya; Anadolu'da bugünkü İzmir, Foça, Efes, Milet ve Bergama gibi şehirlerin sahil şeridine Antik Çağ'da verilen isimdir.

İyonlar; Anadolu'da bugünkü İzmir, Foça, Efes, Milet ve Bergama gibi şehirlerin sahil şeridine MÖ. 1200'lü yıllarda Yunanistan’dan göç ederek yerleşmiş ve şehir devletleri kurmuş bir anadolu uygarlığıdır.

İyonlarda devletin dini yoktu. Bu sayede çoğu bilim insanını getirerek büyük ilerlemeler sağlamışlardır.

Lidyalılar, İyonların kara ticaretini engellemesinden dolayı, İyonlar deniz ticaretine yönelmişlerdir. Ege ve Karadeniz'de deniz kolonileri kurmuşlardır. MÖ. 7.yy'da Lidya egemenliğine girmişler, daha sonra da Pers(İran) egemenliğine girmişlerdir.

İlk Çağda, Anadolu’nun batı kıyılarına Yunanistan bölgesinden gelen Aiol ve Dorlar gibi yerleşen İyonlar, yaşadıkları bölgeye adlarını vermişlerdir. İyonlar, batıda Ege Denizi; doğuda Lidya ve güneyde Karya ile Dor şehir devletleriyle çevrelenmiştir.

Strabon bölgenin kuzey ve güney sınırlarını Hermos(Gediz Nehri) ile Maiandros(Büyük Menderes Nehri) Irmakları olarak belirlemiştir. Ayrıca Sakız Adası ve Sisam Adası gibi adalar da, İyonlar içinde sayılır.

Bilim ve tekniğe önem veren İyonlar, ölümden sonraki yaşama inanmamışlar ve bu dünya için çalışmışlardır. İyonların şehir devletleri içiresinden Efes ve Milet, devrin bir kültür ve uygarlık merkezi olmuştur.

İyonlar tahtadan, kerpiçten ve taştan evler, mermerden heykeller yapmışlardır. İyonlar heykelcilikte, mimarlıkta da çok ilerlemişlerdi.

İyonlar hangi alanlarda başarılar elde etmişlerdir?

1. Denizcilik

2. Ticaret

3. Sanat

İyonlar neden güçlü bir devlet olamamıştır?

İyonların kurdukları şehir devletleri arasında kopukluk olduğu için İyonlar güçlü bir devlet olamamıştır.

Antik çağda iyonları diğer uygarlıklardan ayıran neydi?

İyonlar dönemlerinde halkı baskı altına almayan çok az sayıdaki ülkeden biri olması onları diğer uygarlıklardan ayıran özelliklerindendir.

İyonların kullanığı alfabeler

1. Fenike Alfabesi

2. İyon Alfabesi

İyonların yetiştirdiği ünlü filozof ve bilginler

1. Felsefe alanında Tales,

2. Matematik ve Astronomi alanında Pisogor,

3. Miletli Anaksimenes

Pisagor dünyanın yuvarlaklığını keşfetmiş, Tales, güneş tutulmasını hesaplamış ve dünyanın ana maddesinin su olduğunu ileri sürmüş, Pisagor, Matematik ve Geometri alanında ün salmış, Aksimenes, her şeyin havadan meydana geldiğini söylemiştir.

İyonların kurduğu şehir devletleri

1. Efes

2. Selçuk

3. Kolofon

4. Milet

5. Myus

6. Priene

7. Lebedus

8. Erthrae

9.  Klazomensa

10. Phokaia (Foça)

11. Smyrna (İzmir)

12. Khios (Sakız)

İyonlara ait eserler

1. Efes’teki Artemis Tapınağı,

2. Samsun’daki Hera Tapınağı,

3. Didim'deki Apollo tapınakları.

Tiranlık düzeni nedir?

İyonlarda, 6. yüzyılda seçim yoluyla iktidarı ele geçiren güçlü yöneticiler tiranlık düzenini kurdular. Tiranlık düzeni kralın olmadığı yerde baskıcı ve zalimce davranış halkı yönetmeyi anlatan bir kavramdır. Günümüzdeki diktatörlük kavramıyla eş anlamlıdır.

İyonlarda dini inanç

İyonlar birden fazla tanrıya inanıyorlardı.

Dış bağlantılar

İyonyalılar nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.