İstisna akti Nedir? İstisna akti Ne demek? – Bilgi Anahtari

Istisna akti nedir? (Ekonomi)

(Job contract) Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen bir kavram. Bugünkü Türkçe ile karşılığı "eser sözleşmesi"dir. Bir anlamda ısmarlama iş yaptırma sözleşmesi gibidir. İstisna akti ile taraflardan biri, diğer tarafın ödeyeceği bir bedel karşılığında, ona bir "eser" yapmayı taahhüt eder. Buradaki eser, bir arsa üzerine bina kurdurulması, ısmarlama elbise dikilmesi, bir mimarın proje çizmesi gibi maddi şeylerin yapımıyla ilgili olabileceği gibi, bir fikir veya sanat faaliyeti sonucunda elde edilecek sonuçlar biçiminde de olabilir. Gazino sahibi ile ses sanatçısı arasında, konser verilmesi için imzalanan sözleşme İkincisine örnek gösterilebilir. Eserin yapımını borçlanan taraf "yüklenici" veya "müteahhit", işi yaptıracak ve bedeli ödeyecek olan da "iş sahibi"dir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.