İslamiyet öncesi türk devletlerinde toplumsal yapı Nedir? İslamiyet öncesi türk devletlerinde toplumsal yapı Ne demek? – Bilgi Anahtari

İslamiyet öncesi türk devletlerinde toplumsal yapı nasıldı?

Eski Türk devletlerinde toplumun temelini aileler oluşturmuştur.

Çekirdek aile tipi görülen Türklerde, ataerkil yapı ön plandadır.

Toplumda tek eşle evlilik (monogami) geçerli olmuştur. Ayrıca, kadın, sosyal yaşamda erkeğin yanında yer alabilmiştir.

Türk toplumlarının genel yaşam tarzı göçebeliktir. Yayla – kışlak anlayışı benimsenmiştir.

Türklerde dini ve milli törenlere bütün herkes katılırdı. Toy adı verilen şölenlerde kurbanlar kesilir, at yarışları düzenlenir ve dans edilirdi. Bu durum Türkler arasında sosyal dayanışmanın gelişmesine ortam hazırlamıştır.

Sürek avları, at yarışları, güreş, okçuluk, kılıç oyunu ve çevgen denilen atlı top oyunu önemli sportif faaliyetlerdendir.

Toplumsal yapının yeri;

1. İl (Devlet)

2. Budun (Millet)

3. Bod (Boy)

4. Urug (Soy)

5. Oguş (Aile)

Göçebe yaşam tarzının özellikleri

1. Yaylak – kışlak hayatı yaşanmasının temel nedeni iklimdir.

2. Tarımın gelişmemesi özel mülkiyeti, özel mülkün gelişmemsi de sınıf farklılığını ve kölelik anlayışını engellemiştir.

3. Göçebe yaşamın zor olması mücadelecilik ruhunu geliştirmiş bu da savaşçı toplum yapısına neden olmuştur.

4. Göçebelik mimariyi engellemiş, taşınabilir sanat ve çadır kültürü gelişmiştir.

5. Göçebe yaşamın zor koşulları teşiklatçı yapıyı geliştirmiştir.

6. Göçebeliğin bir sonucu olarak hapis cezaları kısa süreli olarak uygulanmıştır.

Dış bağlantılar

Toplum nedir?

Aile nedir?

Göçebe nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.