İş güvenliği Nedir? İş güvenliği Ne demek? – Bilgi Anahtari

İş güvenliği nedir?

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.

Üretim yapılan işletmelerde sanayii kuruluşlarında işçiler istenmeyen kazalar veya durumlar sonucunda hastalanabiliyor yada yaralanabiliyorlar işçilerin uğrayabileceği her tür iş kazasını önlemek amacıyla ve de  işçilere güvenli bir çalışma ortamını oluşturmak adına iş yerinin incelenmesi ve gerekli tedbilerin neler olduğunun anlaşılıp bu tedbirlerin alınmasına “İş güvenliği” denir.İş kazaları, meslek hastalıkları ve dolayısıyla çalışma ve iş güvenliği, gerek insani ve toplumsal açıdan, gerekse ekonomik yönden çok önemli bir problemdir.

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, ayrıntılı olarak anlatılmak istenirse, çalışılan iş yerinde meydana gelebilecek her iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin oluşmasına karşı tedbirler alan ve bu konudaki gereken şartları yerine getirmeyi amaçlayan bir bilim olarak tanımlanabilmektedir. Tüm bunları gerçekleştirmek için gereken alet edevatları, araçları, prosedürleri de, doğal olarak işverenin omuzlarına yüklemektedir. Ayrıca, sorumlu işçi ve usta başlarına da belli görevler getirilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, bilimsel anlamda tıp, hukuk, sosyoloji, psikoloji ve ekonomi alanlarını da dayanak olarak almaktadır. İSG adına temel teşkil eden bir takım kanunlar da, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, 506 sayılı SGK kanunu, Türk Ceza Kanunu, çevre mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, borçlar kanunu, sendikalar kanunu gibi kanun ya da mevzuatlar şeklinde sayılabilmektedir.

İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda, ergonomik koşullar ile birlikte, çalışma şartları da bir takım sorunlara temel teşkil etmektedir. İş yerinin aşırı sıcak ve nemli olması, kötü kokması, havasız ve kirli bir havaya sahip olması, yapılan işe göre ışıklandırmanın yetersiz olması, fazla gürültülü olması, mola sürelerinin az olması, vardiyalı işlerde gece çalışmalarında dikkat dağınıklığının fazla görülmesi, işin çalışma temposunun yüksek ya da çok düşük olması, vücudu ya da belli uzuvları aşırı şekilde yoran çalışmaların yapılması, ağır iş şartları ve her türlü olumsuz koşullar gibi etkenler, bu sorunlar arasında sayılabilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları ise, İSG konularındaki esasların denetlenmesi ve bu anlamda kılavuz olması açısından büyük önem teşkil etmektedirler. İnşaat ve maden sektörü gibi çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, bu uzmanların sorumlulukları oldukça fazladır. Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan tekstil gibi, eğitim gibi sektörlerde de görev alan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, bu alanlarda son yıllarda oldukça sık şekilde görev almaya başlamışlardır.

Uzmanların çalıştırılmalarının zorunlu olması, çalışan işçi sayısı ve sektörün tehlike derecesi de göz önüne alınarak kanunlarla sabitlenmiş durumdadır. Çalışanlar, hayatlarını fabrikalarına ya da şirketlerine adamaktadırlar. Bu nedenle, iş yerlerinin sağlık koşulları üst düzeyde denetlenmeli, çalışma şartları olması gereken seviyelere çekilmelidir. İş kazalarının önlenmesi, ölümlerin, sakatlıkların ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi açısından, bu konulara hassasiyetle yaklaşılmak zorundadır.

İş güvenliğini sağlayacak kişiler “İş güvenliği uzmanı” olarak tanımlanır.

İş güvenliğini amacı

1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,

2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,

3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,

4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,

5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,

6. Çalışma verimini arttırmak.

İş güvenliği sertifikası nedir?

Üniversitelerin Fizik ve Kimya lisans bölümlerinden mezun olanlar, mimarlar, teknik öğretmenler, teknik elamanlar ve meslek yüksek okulu iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları sınava girmek suretiyle, aldıkları İş güvenliği uzmanı olabileceklerini ispatlayan sertifikaya “İş güvenliği sertifikası” denir.

İş güvenliği uzmanı nedir?

İş güvenliği sertifikası almaya hak kazanan kişilerin aldıkları ünvanın adıdır.

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

1. Risk analizini yapmak alınacak güvenlik ve sağlık önlemleri konusunda tavsiyelerde bulunmak,

2. Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik yönünden periyodik bakımlarını takip etmek,

3. İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri planlamak ve uygulamak,

4. İş yeri hekimi ile birlikte senelik çalışma planı hazırlamak,

5. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak,

6. İnceleme ve araştırma yapmak,

7. Doğal afet, kaza ve patlamaların önlenmesi için çalışmalar yapmak,

8. Acil durum planlarını hazırlamak,

9. İşyerini ve iş ekipmanlarını sürekli olarak takip etmek,

10. Tehlike oluşturan bir durum tespit ettiğinde işverene bildirmek,

11. İşverene bildirilen fakat gereği yapılmayan durumları Bakanlığa rapor etmek,

12. İş yerinde yapılan çalışmaları, tespit ve tavsiyeleri onaylı defteri yazmak ve iş hekimi ile birlikte bir suretlerini saklamak.

Dış bağlantılar

İş sağlığı ve güvenliği

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.