İpv4 Nedir? İpv4 Ne demek? – Bilgi Anahtari

IPv4 nedir?

İngilizce “Internet Protocol version 4″ kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de “Internet Protokol Versiyon 4” anlamına gelmektedir.

IPv4; İnternet Protokolu (IP )gelişiminde dördüncü gözden geçirilmiş ve geniş bir alana yayılan ilk versiyondur.

IPv4 için her TCP/IP ana bilgisayarı mantıksal bir IP adresiyle tanımlanır. IPv4 hala şu ana kadar en geniş alana yayılmış olan İnternet Katman Protokoludur.

IPv4 paket anahtarlamalı bağlantı katman ağları üzerinde kullanım için bir bağlantısız protokoldur.

Bilgisayarların birbirleri ile doğru bir şekilde iletişim kurabilmesi için aynı dilikonuşmaları gerekmektedir. IP adresi, bu iletişimin doğru bir şekilde kurulmasını sağlar.İletişimin düzgün bir şekilde kurulabilmesi için, ağa bağlanan tüm cihazların IP adreslerininbirbirinden farklı olması gerekir. Sistemde aynı IP adresine sahip birden fazla cihaz varsailetişim kurulamaz ve çakışma meydana gelir.

Günümüzde Ipv4 (İnternet Protokol Versiyon 4) adresleme tipi kullanılmaktadır. Bu IPadresleme sistemi toplam 32 bitten oluşur. 32 bit, sekizerlik gruplara ayrılarak gösterilir.Her bir sekizerlik gruba oktet adı verilir. Her bir IP adresinde toplam 4 adet oktet vardır. Burakamlar 0 ile 255 arasındadır.

Örneğin 192.175.32.4 bir IP adresidir. Her bir oktet nokta ile birbirinden ayrılır. Bu Ipv4 adresleme ile 232 yani 4 milyardan fazla adres üretilebilmektedir.

IPv4 adresinin söz dizimi

IP adresi 32 bitten oluşur. IPv4 adreslerini bir defada 32 bit olarak ikili gösterimle (Taban2) ifade etmek yerine, bir IPv4 adresinin 32 bitini sekizli adı verilen dört adet 8-bit alana bölmek standart bir uygulama olmuştur. Her sekizli, 0 ile 255 arasında ondalık bir sayıya (10 tabanı) dönüştürülür ve bir nokta ile ayrılır. Bu biçime noktalı ondalık gösterim adı verilir. Aşağıdaki tabloda örnek bir IP adresi ikili ve noktalı ondalık biçimlerde gösterilmektedir.

IPv4 yayınları

1. Unicast; Ağ üzerindeki belirli bir alt ağda bulunan tek bir ağ arabirimine atanır ve bire bir türündeki iletişimler için kullanılır.

2. Multicast; Ağ üzerindeki farklı alt ağlarda bulunan bir veya daha fazla ağ arabirimine atanır ve bire çok türündeki iletişimler için kullanılır.

3. Anycast; Ağ üzerindeki bir alt ağda bulunan tüm ağ arabirimlerine atanır ve alt ağda birden tümüne türündeki iletişimler için kullanılır.

IPv4'ün eksiklikleri ve yeni ihtiyaçları

1. Veri Doğrulama; Alıcı eğer kaynak adresi belli bir IP’den paket alıyorsa gerçekten bu paketin o adresten geldiğine emin olunmalıdır.

2. Veri Bütünlüğü; Alıcı bir paket aldığında bunun kaynaktan gelene kadar değişmediğine veya açılmadığına emin olunmalıdır.

3. Veri Şifrelemesi; Alıcının bir paket aldığında, yol boyunca bu paketin açılıp okunmadığına emin olunmalıdır.

4. Hiyerarşik Adresleme Eksikliği: Kullanılmakta olan IPv4 sistemi, internet omurgasına bağlı ağ trafiğini sınıflandırmak için bir adres hiyerarşisi kullanmaktadır. Adres hiyerarşisi kullanılarak omurga yönlendiricileri, IP adresi eklerini kullanarak trafiğin geçişini yönlendirebilmektedirler. Ancak kullanılmakta olan hiyerarşi sisteminin tek çeşit olmaması ve IPv4 adreslerinin dikkatli dağılma gereksinimi, internet adresleme ve yönlendirmesini gittikçe zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra IPv4 sitelerinin yeniden numaralanması da pratik olmayan ve maliyeti artıran bir uygulamadır.

IPv4 adresleme

IPv4 32 bit adresleri kullanır. 32 bit adresler, adres uzayını 4,294,967,296 (232) tane muhtemel tek adreslerle sınırlarlar.

IPv4 protokolündeki bir adres 1.0.0.0 ila 255.255.255.255 arasında herhangi bir numara olabilir. Bu protokol kullanılarak 4 milyardan fazla adres üretilebilmektedir.

IPv4 ve IPv6 arasındaki farklar

Kaynak ve Hedef Adresleri; IPv4 32 bit (4 Byte) ,  IPv6 128 bit (16 Byte)

IPSec Desteği; IPv4 Opsiyonel,  IPv6 zorunlu

Adres Çözümleme Protokolü; IPv4 ARP, Broadcast kullanarak istekleri link-layer adresine çözümler.  IPv6 ARP istek frame’leri, multicast Neigbor Solicitaion mesajları ile değişir.

IGMP; IPv4 Lokal subnet grup üyeliklerini yönetir. IPv6 IGMP, MLD mesajları ile değişmiştir.

ICMP Router Discovery; IPv4 Default Gateway’in IP adresini tespit eder. IPv6 ICMP Router Solicitation ve Router Advertisement mesajları ile değişmiştir.

Broadcast Adresleri; IPv4 Subnet üzerindeki tüm düğümlere trafiği yollar. IPv6 IPv6 broadcast adresinin yerine tüm düğümlerde bir link-local scope ile multicast adresi kullanır.

Ayarlar; IPv4 Manuel veya DHCP ile ayarlanır.  IPv6 Manuel veya DHCP ile ayarlamak zorunlu değildir.

Kaynak Kayıtlar; IPv4 DNS içinde A kaynak kaydı kullanarak bir IPv4 adresine atama yapılır. IPv6 DNS içinde AAAA kaynak kaydı kullanarak bir IPv6 adresine atama yapılır.

IPv4 adres türleri

1. Özel adresler

2. Genel adresler

Özel adresler

Bazı adresler belirli amaçlarda kullanılmak üzere ayrılmıştır. Bunlara özel adresler denir. Bu adresler internete bağlı olmayan makinelerde, ya da internet bağlantısını proxyserver veya NAT aracılığıyla sağlayan iç networkte bulunan makinelerde kullanılabilir. Yani bu adresler internete direk bağlı makinelerde kullanılamaz. Özel IP adres aralıkları aşağıda gösterilmiştir;

10.0.0.0 – 10.255.255.254

172.16.0.0 – 172.31.255.254

192.168.0.0 – 192.168.255.254

Örneğin bankalar geniş ağlara sahiptir ve bankacılık işlemlerinin yürümesi için kendi aralarında bağlantının olması yeterlidir. Bu tip kurumlar özel IP adreslerini kullanırlar.Sistemde Ip adresi alamayan bir cihaz var ise 0.0.0.0 adresini alır ve yeni bir IP adresi alana kadar bu adres ile devam eder. Eğer bir IP adresinin host kısmı sıfır “0” ise bu adres ağortamını tanımlamış olur. Router’lar ağ tablolarına bakarak yönlendirme yaparlar. Bir IPadresinin host kısmı 255 ise bu adres bir broadcast adrestir. Ağ’daki tüm host’lara yayınyapar. IP adresi 224 ile başlıyor ise bu adres multicast adrestir yani ağda belirlenen hedefcihazlara bir kerede mesaj göndermeyi sağlar. 127.0.0.1 adresi yerel hostu tanımlayan Loopback adrestir. TCP/IP adresinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır.

Genel adresler

Ağa bağlı olan tüm bilgisayarlar birbirleriyle iletişimde bulunabilmek için IP adresikullanmak zorundadırlar. Bu nedenle günümüzde Ipv4 adresleme sistemi kullanılmaktadır.Bu adresleme sistemi 32 bitlik bir adres yapısına sahiptir ve 232 (yaklaşık 4 milyar) adet bilgisayar internet ortamında IP adresi alarak birbirleriyle iletişimde bulunmaktadır.Sonuç olarak, genel adresler özel adresler gibi önceden belirlenmiş amaçlar için değil ağa bağlı tüm cihazların birbirleriyle iletişimde bulunabilmelerini sağlar.

IPv4 adresi öğrenme

Bilgisayarınızda sol alttaki başlat butonuna basın ve çalıştır bölümüne gelerek “Cmd” yazın ve enter tuşuna basın yada Windowsun kurulu olduğu dizindeki System32 klasörünün içerinde bulunan “Cmd” programına çift tıklayarak komut satırını açın.

Komut satırı karşınıza geldiğinde “ipconfig /all” komutunu yazarak enter tuşuna basın.

ipv4

Karşınıza size ait IPv4 adres bilgileriniz gelcektir. Tıpkı aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi. IPv4 Adresi satırının en sağındaki 192.168 ile başlayan ıp adresi sizin bilgisayarınızın IPv4 adresidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.