İndeksleme Nedir? İndeksleme Ne demek? – Bilgi Anahtari

Indeksleme nedir? (Ekonomi)

(Indexation) Parasal borçlarla fiyatlar genel seviyesi arasında otomatik bir bağ kurulması durumudur. Borç vereni, enflasyona karşı koruma amacıyla bu yola başvurulur. Örneğin uzun vadeli bir borcun tüketici Fiyatları İndeksine bağlanması gibi. Bu durumda süresi içinde tüketici fiyatları indeksindeki artışa paralel olarak ödenecek borcun miktarı (nominal değeri) de yükselir. Böylece borcun reel değeri sabit tutulmuş ya da diğer bir deyişle enflasyonun borcun gerçek değerini aşındırması önlenmiş olur. İndeksleme borçlu açısından bir güvence oluşturarak enflasyonun tahvil piyasasında yapacağı bozucu etkileri giderir (Bkz. İndeksli Tahviller).

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.