İmaj Nedir? İmaj Ne demek? – Bilgi Anahtari

İmaj nedir?

İmaj, bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihinlerinde bırakmış olduğu anlayış ve izlenimlerdir.

İmaj, en basit anlatımıyla bir kişinin diğer kişiler üzerinde bıraktığı izlenimdir. Kişisel imaj ise giyim tarzınız, davranışlarınız, konuşma biçiminiz, görgü ve nezaket kurallarını uygulama biçiminizle diğer bireyler tarafından algılanma biçiminizdir. Kısacası kişisel imaj, kim olduğunuzu diğer bireylere göstermenizi sağlar.

Kişisel imaj aslında 3 öğeden oluşur: Kimsiniz (öz imaj), ne yapıyorsunuz (algılanan imaj) ve yaptığınız işte ne kadar başarılısınız (istenilen/arzulanan imaj). Bu üç öğenin bileşimi sizin birey olarak algılanan imajınızı oluşturur. Bu üç öğeyi açacak olursak; İlki, kişinin kendisini nasıl gördüğü ve başkalarına nasıl görünmek istediğidir.

imaj

Bunu da en temelde giyim kuşamımız, davranışlarımız, hitabet şeklimiz, bizi biz yapan duygu ve düşüncelerimizle ortaya konur. İkincisi, başkalarının bizi nasıl gördüğü ve algıladığıdır. Öz imajımızla biz başkalarına kendimiz hakkında bilgiler veririz. Ancak başkaları bizim sunduklarımızı acaba bizim aktardığımız biçimiyle mi algılıyor?

Tabi ki de algılanan imajımız herkese göre farklılaşacaktır. Toplumun bizim hakkımızdaki görüşü, giyim-kuşamımızı algılaması, hitabetimizle ilgili düşünceleri ya da duygularımızı ne biçimde algılayacağı algılanan imajımızı oluşturur. Üçüncüsü ise bizim kendimizi nasıl görmek istediğimiz ve toplumdaki diğer bireylere nasıl görünmek istediğimizdir.

Kısacası ulaşmak istediğimiz imajdır. Fakat ulaşmak istediğimiz imaj için çabalarken aslında olduğumuzu da çarpıtmamak önemlidir. Aksi halde öz imajımız ile algılanan imajımız arasında tutarsızlık oluşmuşsa imaj sorunumuz var demektir. Her bireyin kendisine göre bir imajı vardır. Önemli olan öz imajınız ile istediğiniz arzuladığınız imajınız arasındaki uyumu yakalamaktır.

Kurumsal imaj nedir?

Kurumsal imaj ise, iş yaşamı adına çok kritik bir kavramdır. Çünkü, bir firmanın potansiyel tüm paydaşları, çalışacakları firmanın güven vermesini istemektedirler. Buna bağlı olarak yapılacak tedarikçi yatırımları, kurulacak yeni sistemler, güven duygusundan hareketle ortaya konacak olan çeşitli miktarda bütçe ve maliyet değerlendirmeleri, firmaların verdikleri güven ve sağlamlık duygusuna bire bir şekilde bağlıdır.

Örneğin, ilk defa çalışılacak bir firma, 1 milyon euro değerinde bir iş teklif edecek olsa, teklif alan firma, ilk iş olarak firma geçmişine ve firmanın bugüne kadarki yaptığı işlere bakacaktır. Kurumsal imaj, bu noktada kendini göstermektedir. Yapılan işlerin iyiliği ve çokluğu ile beraber, firmanın kurumsal duruşu, uyguladığı sistemler, iç yapısı, çalışanların sosyal düzeyi, firma kültürü gibi etkenlerin tamamı, firma imajını oluşturmaktadır.

Eğer firma güven veremezse, iş bağlantısı kurulamaz ve yatırımlar da karşılıksız kalır. O nedenle, firmanın kendini henüz iş birliği yapmadan önce gösterebilmesi, kurumsal imajının sağlamlığına ve düzgünlüğüne bağlıdır.

Hayatın her alanında imaj oldukça önemlidir. İnsanlar dış görünüşten etkilenirler. Bu, doğal ve kaçınılmaz bir durumdur. Gerek kişisel başarıda, gerekse kurumsal ilerlemede, başarılı bir imaj çalışması, pek çok kapıyı da açacaktır ve yeni fırsatlar yaratacaktır.

Sözlükte “imaj” ne demek?

1. İmge.
2. Genel görünüş, izlenim.

İmaj kelimesinin ingilizcesi

n. image
Köken: Fransızca

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.