İlke Nedir? İlke Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “ilke” ne demek?

1. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öğe, unsur; temel bilgi, temel kural.
2. Bir kimsenin, grubun davranma biçimini belirleyen, titizlikle uyulanması gereken kurallar bütünü, prensip; her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip.
3. Temel düşünce, temel kanı, umde, unsur, prensip; ahlb. davranış kuralı.

İlke kelimesinin ingilizcesi

n. principle, basis, keynote, doctrine, canon, guideline, law, tenet

İlke nedir? (Felsefe)

Başlangıç, çıkış noktası temeli nesnel gerçeğin belirgin özelliklerinin ve yasalarının genelleştirilmesiyle elde edilen ve insana, hem teorik çalışmasında, hem de pratik faaliyetinde kılavuzluk eden genel dayanak.

Diyalektik maddeci anlayışa göre, ilkeler, «herhangi bir araştırma için başlangıç noktası değil, tersine araştırmanın nihai sonuçlarıdırlar. Doğaya ve insanlık tarihine uygulanamazlar, tersine onlardan çıkarlar insanın içinde yaşadığı doğa ve dünya, ilkeleri izlemez, tersine, ilkeler doğayla ve tarihle uyum içinde bulundukları ölçüde doğrudurlar. » (Engels).

İdealist felsefe, ilkeleri, her türlü araştırmanın başlangıç noktası olan, akıldan ve yalnızca düşünceden kaynaklanan, kendi kendilerini doğrulayan, yani pratik yoluyla sınanmaya ve doğrulanmaya gerek göstermeyen genel geçerli dayanaklar sayar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.