İkramiye Nedir? İkramiye Ne demek? – Bilgi Anahtari

İkramiye nedir?

Başkası hesabına çalışanların çalışmalarının belli istikametlere yönlendirilmesi için kullanılan teşvik araçlarından biri. İkramiye, bir bağış gibi görülürse de, aslında ücretin bir parçasını teşkil etmektedir.

Çalışanların işlerini iyi yapmasının, disiplinli çalışmasının, işyerinde olumlu davranışlarının, işyerine sadakatinin, belli bir hedefi bulmuş olmasının bir karşılığı olarak verilebileceği gibi, bayram, kuruluş yıldönümü, doğum, evlenme, eve taşınma vs. gibi özel günlere ve özel durumlara bağlı olarak da ödenebilir. Ayrıca, çalışanları işyerlerini değiştirmemelerini özendirmek veya ana para yardımında bulunmak gibi maksatlarda da ikramiye ödenebilir.

İkramiyenin bir teşvik unsuru olabilmesi için, hangi durumlarda ne miktar verilebileceğine dair çalışanlar nezdinde önceden belli bir fikir meydana gelmesi lazımdır. Seyyanen herkese, belli periyotlarla ve belli miktarlarda ödenen paralar, adına ikramiye denilse bile, teşvik edici özelliği azalmış, toplam ücretin belli bir parçası haline gelmiş demektir. Aynı şekilde, ikramiyenin kime ne

miktarda verileceğini tayin hususu, işverenin elinde bulunduğu zaman daha etkili olabilmektedir. İkramiyede eşitlik şart değildir. Ancak, değerleme ve paylaşmada adaletli davranmak çok büyük önem taşımaktadır.

Sözlükte “ikramiye” ne demek?

1. Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan ya da iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para.
2. Piyangoda bir kimseye çıkan para ya da nesne.

İkramiye kelimesinin ingilizcesi

n. bonus, prize, premium, bounty, gratification, gratuity, perk, perquisite, plum, sweepstake
Köken: Arapça

Ikramiye ne demek? (Ekonomi)

(Bonus, premium) Arapçası "ikramiyye". Bir hizmet görene normal ücretinden ayrı olarak iş veren tarafından yapılan ödemedir. İşçiyi özendirme veya işçinin verimini artırma gibi amaçlarla uygulanır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.