İkk Nedir? İkk Ne demek? – Bilgi Anahtari

İkk nedir?

İkk,” İntrakranial kanama” kavramının hızlıca anlaşılması için kullanılan bir kısaltmadır. İntraknial kanama Türkçe'de “kafa yani kafa tası içinde meydana gelen beyin kanaması” nı anlatmak için kullanılan bir terimdir. Bu kanama çok önemlidir.

Bilmeliyiz ki kafa tasının olduğu bölüm vücudumuzun genişlemeyen tek bölgesidir. Çeşitli türde farklı hastalık nedeniyle kafatası içindeki damarların yırtılarak kanın damar dışına çıkıp, beyin dokusu içine, arasına veya beyin zarları ile kafa kemiği arasına yayılarak çeşitli patolojilere ve hatta ölüme kadar yol açmasıdır.

Anormal kan pıhtıları ve kan beynin normal elektirksel aktivitesini bozar. Kafatası içindeki damarların yırtılarak,  Kanama olgusu çağrışımla akla önce travmayı getirmektedir. Klasik birçok yayın kafa içi kanamaları incelerken travma ve travma dışı nedenleri ayrı ayrı ele almaktadır.

İkk nedenleri nelerdi?

1. Travma,

2. Anevrizma,

3. Arteriovenöz malformasyon (AVAA),

4. Ateroskleroz ve hipertansiyon,

5. Otomobil kazaları ve spor yaralanmaları.

İkk belirtileri nelerdir?

1. Sıklıkla devam eden baş ağrısı,

2. Bulantı-kusma,

3. Kuvvet kaybı,

4. Felç,

5. Konuşma bozukluğu,

6. Görme bozukluğu,

7. Denge bozukluğu,

8. Bilinç kaybı

İkk türleri

İntrakranial kanamalar meydana geldiği yerlere göre kategorize edilir. Bunlar şunladır:

1. Epidural

2. Subdural

3. Subaraknoid

4. İntra Serebral hemoraj

Epidural

Kafatası iç yüzeyi ile duramater arasında meydana gelen kanamalara verilen isimdir. Epidural kanamalar genellikle travma ile meydana gelir ve bu kanamalarda acil tıbbi müdahale gerekir, aksi taktirde ölümle sonuçlanabilir.

Subdural

Duramater ile araknoid arasında meydana gelen kanamalara verilen isimdir. Subdural kanamalar daha çok rotasyonel travmalar sonucu meydana gelir. Kanama daha çok yırtık bir arter yada venden kaynaklıdır.

Subaraknoid

Araknoid ve piamater arasında meydana gelen kanamalara verilen isimdir. Subaraknoid kanamalar travmatik kanamaların en çok yol açtığı kanama tipidir. Ayrıca doğumdan hemen sonra outpouching veya balonlaşma mevcut zayıf bir damarın yırtılması ile de meydana gelebilir.

İntra Serebral hemoraj

İntra Serebral hemorajda kanama beyin içindedir. İntra serebral kanamalar beyin kanamaları içinde en tehlikeli olanıdır ve yüksek tansiyon, antikoagülan ilaçlar gibi nedenlerle nadir olarak ortaya çıkar.

İkk'nın tanı ve tedavisi

Bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans (MR), dijital anjiografi gibi teknolojik gelişmeler, bu hastalıklarda tanıyı kolaylaştırmaktadır. Bilinmelidir ki, bu tür hastalıkları önlemenin bir başka yolu da koruyucu hekimlik hizmetleriyle hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet, obezite, sigara, alkolizm gibi düzeltilebilir risk faktörlerinin önüne geçilmesidir.

İntrakranial kan kaybı tıbben acil bir durumdur ve akut kanamalarda doktorlar cerrahi girişim ile kanamayı durdurmaya çalışırlar. Bunun dışında özel ilaç ve uygulamalarla da kanama kontrol altına alınmaya çalışılır. Kanama hemen kontrol altına alınmazsa hayati tehlikeye yol açabilir.

Travma sonrası, muhtemelen açık, kanayan lezyon oluşturarak kafatasına ve altta yatan beyin dokusuna zarar verebilir.

İntrakranial kanama geçiren kişiler nöbet gelişimi için risk altındadırlar. BOS artışına bağlı kafatasının şişmesi, beyinde meydana gelen kanama nedeni ile beyin dokularının yeteri kadar oksijenlenememesi gibi nedenlerle beyinde kalıcı hasarlar oluşur. Komplikasyonlar koma durumu, beyini spinal kanal içerisinde herniasyona uğraması ve ölüm ile sonuçlanabilir.

Fizik muayene sırasında gözlenen semptomlar kanama tipinin belirlenmesi ve acil müdahale tipinin planlanması için hekime yardımcı olur.

Hastalara gerekli müdahaleler yapılıp kanama durdurulduktan sonra hekimin uygun gördüğü andan itibaren rehabilitasyon programı başlatılır. Fizyoterapist tarafından nörolojik rehabilitasyon programına alınan hastalar kapsamlı bir değerlendirme yapılarak gözlemlendikten sonra günlük hayata yönelik fonksiyon artırıcı tedaviler uygulanır. Yürüme, denge, güçlendirme egzersizlerinin yanı sıra hastalara ağrı giderici fizik tedavi teknikleri de uygulanır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.