İhracat sübvansiyonları Nedir? İhracat sübvansiyonları Ne demek? – Bilgi Anahtari

Ihracat sübvansiyonları nedir? (Ekonomi)

(Export subsidies) İhracatı özendirmek için dış satımcıya sağlanan dolaysız ödemeleri kapsar. Bu sübvansiyonların bir kısmı üretim maliyetlerini düşürmeye, bir kısmı da kazanılan dövizler karşılığında ihracatçıya daha fazla ulusal gelir kazandırmaya yöneliktir. İhracat sübvansiyonlarının en yaygın şekilleri ihracatçıya doğrudan ödeme yapılması, vergi iadesi, ucuz kredi sağlanması, gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti, dış piyasalara çıkma, yerleşme ve dış tanıtım giderlerinin devletçe karşılanması gibi yollardır. Ancak bu tip sübvansiyonlar çok daha karmaşık şekiller alabilmektedir. Bu gibi önlemler ülkenin ihracatım yabancı para cinsinden ucuzlatarak ihracat hacmini artırmaya yarar. Ticaret hadlerindeki kayıplann hacim genişlemeleriyle, fazlasıyla dengeleneceği beklenmektedir. Belirtmek gerekir ki ihracat sübvansiyonları konusu, uluslararası alanda çok duyarlı bir konudur. İhracata doğrudan yapılan sübvansiyonlar uluslararası ticari ve mali çevrelerde bir damping uygulaması gibi kabul edilmekte ve uluslararası soruşturmalara konu olmaktadır. O bakımdan çoğu ülkeler doğrudan ihracat sübvansiyonları yerine, gizli ya da dolaylı sübvansiyon yollarına başvurmaktadırlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.