İçerik Nedir? İçerik Ne demek? – Bilgi Anahtari

Sözlükte “içerik” ne demek?

1. Bir şeyin içinde bulunan öğelerin tümü, muhteva, mazruf; bir tümce ya da yargıda açıkça söylenmemekle birlikte var olduğu anlaşılabilen, zımni.
2. Bir anlatımda verilmek istenen öz; düşünce, duygu ve imgelerin tümü.
3. Herhangi bir ruhsal süreç ya da düşünsel işlevi oluşturan öğelerin tümü.

İçerik kelimesinin ingilizcesi

n. content, substance, meaning, theme, contents, ingredient

Ä°çerik nedir? (Felsefe)

Nesnel gerçeğin temel belirlenimlerinden birini ifade eden felsefe kategorisi.

Bu belirlenime göre tüm nesneler, sistemler vb. , belli öğelerin, süreçlerin ve özelliklerin, birbirleriyle karşılıklı-etki içinde bulundukları bir bütünden ibarettir ve söz konusu öğeler, süreçler ve özellikler, nicelik ve nitelik bakımlarından belirli olan bir nesnede bir araya gelerek biçim’ e kavuşurlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.