İç organlarımız Nedir? İç organlarımız Ne demek? – Bilgi Anahtari

İç organlarımız nedir?

İç organ; Vücudun büyük boşluklarında bulunan başlıca organlara verilen isimdir.

İç organlarımızın birbirinden farklı görevleri bulunmaktadır. İç organlarımızın yerleride birbirinden farklıdır.

İç organlarımız nelerdir?

1. Tiroid

2. Nefes borusu

3. Kalp

4. Yemek borusu

5. Akciğer

6. Karaciğer

7. Diyafram

8. Dalak

9. Mide

10. Safra kesesi

11. Pankreas

12. İnce bağırsak

13. Apandis

14. Kalın bağırsak

15. Mesane

16. Rektum

Tiroid nedir?

Troid tüm insanlarda bulunan bir organdır. Tiroid'e, “tiroid bezesi, tiroid guddesi” de denir. “Tiroid” ile “tiroit” aynı anlama gelir. Her insanda 1 adet tiroid bulunur. Bu organ, boğazımızda hava aldığımız gırtlağın önünde yer alır. Deri ile gırtlak arasında kalır. hormon üretir ve kanımıza verir. Bu hormon ise vücudumuz için hayati öneme sahiptir. ömür boyunca bu hormona ihtiyaç duyarız. Bu hormonun adı “tiroksin” dir.

Tiroid'in görevleri

Tiroksin ve kalsitonin isimli 2 hormonun üretmektir. Tiroksin hormonu, halk arasında T3, T4 olarak bilinir. Bu hormonlar çok sayıda yaşamsal fonksiyonu yönetir. Tiroid bezinin çalışması, beyindeki hipofiz bezi adı verilen organdan salgılanan tsh ile kontrol edilir. tiroit hormonlarının, vücuddaki her hücre ve dokunun fonksiyonlarını düzenleme görevi vardır. Bu hormonların üretim aşamasının herhangi bir bölümündeki bozukluk tiroit hastalığına neden olur.

Nefes borusu nedir?

Nefes borusu (soluk borusu) vücutta solunan havanın geçtiği, boru şeklinde bir organdır.

Nefes borusunun görevleri

Nefes borusu, Omurgalılarda trakea havanın boğazdan akciğerlere geçişini sağlarken, omurgasızlarda dışarıdaki havayı doğrudan iç dokulara ulaştırır.

iç organlarımız

Kalp nedir?

Kalp kası olarak bilinen özel bir tip çizgili kastan oluşmuş, içi boş, kendiliğinden kasılma özelliğine sahip kuvvetli bir pompadır.

Kalp'in görevleri

Temel görevi kanı vücuda pompalamak olan kalp, Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan artık ürünlerin de vücuttan uzaklaştırılması, vücut ısısının düzenlenmesi, asit-baz dengesinin korunması, hormonlar ve enzimlerin vücudun gerekli bölgelerine taşınması gibi görevleri yapar.

Yemek borusu nedir?

Hazım kanalının başlangıç kısmına verilen isimdir. Yetişkin bir şahısta boyu 25 cm kadar olup, üç kısımdan oluşmaktadır.

Yemek borusu'nun görevleri

Besinler yemek borusundan geçerken yemek borusu peristaltik hareketler yapar. Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez. Besinler yemek borusundan mideye geçiş yapar. Yemek borusu ağız ve mideyi birleştirir. Besinler yemek borusundan geçerek mideye ulaşır.Yemek borusunda sindirim yoktur fakat kasılıp gevşeme hareketleri yaparak az da olsa mekanik sindirime katkıda bulunur.

Akciğer nedir?

Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum aygıtının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organa verilen isimdir.

Akciğerin görevleri

Ana görevi atmosferdeki oksijeni kan dolaşımına nakletmek ve dolaşımdaki karbondioksiti atmosfere çıkartmaktır.

Karaciğer nedir?

Karın boşluğunun sağ üst köşesine yerleşmiş, önemli fonksiyonları olan vücudun en büyük iç organına verilen isimdir.

Karaciğer'in görevleri

Karaciğer organ metabolizmasında önemli bir rol oynar. Glikojen depolanması, kırmızı kan hücrelerinin üretimi, plazma ve protein sentezi, hormon üretimi ve detosifikasyon ayrışmasa dahil olmak üzere vücutta daha birçok alanda önemli görevler üstlenir.

Karaciğer ayrıca yağ sindirimine yardımcı alkali bileşik bir sıvı olan safra üretir. Ayrıca çok özel doku sentezi ve birçoğu normal yaşamsal işlevler için gerekli olan küçük ve karmaşık moleküller de dahil olmak üzere yüksek hacimli biyokimyasal reaksiyonları düzenler.

Diyafram nedir?

İnsanda ve memelilerde göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kas ve kirişten yapılmış zar'a verilen isimdir.

Diyafram kubbe şeklinde olup ortasında yürek oturduğu için burası çukurdur.

Diyafram'ın görevleri

Solunumda görev alır ve çalışması beynin iki diyafram siniri aracılığıyla yönlendirilir.

Dalak nedir?

Diyaframın altında, karın boşluğunda, yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde yumuşak bir organa verilen isimdir.

Dalağın görevleri

Anne karnındaki fetusda alyuvarların yapıldığı yer dalaktır.

Dalak, akyuvarların bir çeşidi olan lenfositleri yapar.

Yaşlanan alyuvarlar ve şekilleri normalin dışında olanlar, büyük dalak hücreleri tarafından alınır ve parçalanır.

Kediler, köpekler ve diğer memelilerde dalak, kırmızı kan hücrelerini depolar.

Mide nedir?

Kaslardan oluşan, genişleyebilen bir sindirim sistemi organıdır.

Midenin görevleri

Sindirimin ikinci fazında (çiğnemeyi takiben) görev yapar. Mide salgı yapan bir organdır. İç duvarlarında bulunan hücre ve bezler birçok önemli salgılar üretir. Mide, içine giren yiyeceklerin kimyasal ve fiziksel olarak parçalandığı bir yerdir.

Safra kesesi nedir?

Karaciğerden barsağa giden boşaltıcı yolun dışında yer almış ve bir kanalla temel safra yoluna bağlı olan; safra için depo görevini yapan ve safrayı daha konsantre (koyu) hale getiren bir organdır.

Safra kesesinin görevleri

Safrayı depo eder.

Safra kesesi, safra yollarının basıncını da düzenler.

Yemek esnasında yağ, hidroklorik asit, peptonlar, yumurta sarısı gibi maddelerin etkisiyle onikiparmak barsağı mukozasından kolesistokinin çıkarak kesenin kasılmasını sağlar ve safra kesesinde depolanmış safra barsağa boşalır. Böylece sindirim için lazım olan kafi miktarda safra temin edilmiş olur.

Pankreas nedir?

Karın boşluğunun üst kısmında arka duvara dayalı olarak bulunan, hem iç hem de dış salgıları olan bir gudde organıdır.  Ortalama 15-25 cm uzunluğunda ve kadınlarda 55 gr erkeklerde 70 gr ağırlığındadır.

Pankreas'ın görevleri

Pankreas'ın iç ve dış salgı görevleri vardır. İç salgı görevini Langerhans adacıkları denen salgı hücreleri yapar. Bunların salgıladığı insülin, glukozun metabolizmasında en önemli rolü oynar ve yetersizliği şekerli diyabete neden olur. Dış salgı görevi akinus keseciklerine aittir. Bu salgı kesecikleri, pankreas özsuyu denen ve onikiparmak bağırsağına dökülen alkali bir sıvı salgılar. Sıvı içinde, yiyeceklerden alınan glikojen ile nişastayı ayrıştırarak oligasakaritleri oluşturan amilopsin;oligasakaritleri monosakarite dönüştüren maltaz; mide pepsinlerinin etkisindeki proteinleri aminoasitlere ayrıştıran tripsin enzimi; kazein, jelatin ve keratini hidrolize eden, tripsinin etkinleştirdiği kimotripsin enzimi; yağları hidrolize ederek, yağ asitleri ve gliseritleri oluşturan steapsin olarak anılan bir lipaz vardır.

İnce bağırsak nedir?

Sindirim borusunun mideden kalınbağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümüne verilen isimdir.

İnce bağırsağın görevleri

İnce bağırsakta besinlerin emilimleri gerçekleşir. Yağların ilk kimyasal sindirimi yapılır. İnce bağırsağa gelen safra ve pankreas öz suyu ile yağların, karbonhidratların ve proteinlerin sindirimi tamamlanır. Besinler ince bağırsakta en küçük moleküllerine kadar parçalanır. İnce bağırsak, sindirim sistemimizde besinlerin en çok sindirildiği yerdir.

Apandis nedir?

Körbağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümüne verilen isimdir.

Apandis'in görevleri

Apandis, insan türünde sindirim organı olarak bir işlev görmemektedir ve evrimsel süreçte yavaş yavaş yokolduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte apandisin bağırsaktaki bakteri popülasyonu düzenlediğine dair çalışmalar yapılmıştır.

Kalın bağırsak nedir?

Sindirim borusunun incebağırsaktan gödenbağırsağa kadar ortalama 1,5 metre uzunluğundaki bölümüne verilen isimdir.

Kalın bağırsağın görevleri

Kalın bağırsakta kimyasal ya da mekanik sindirim yapılmaz.Yalnızca ince bağırsakta sindirilemeyen atıklar buraya taşınır. Gelen atıklara karışan su ve mineraller gibi yararlı maddeler emilerek kana verilir. Arta kalan maddeler, kalınbağırsağın son kısmı olan rektuma gelir ve anüsten dışarı atılır.

Mesane nedir?

“Küçük pelvis” boşluğu içinde bulunan organa verilen isimdir.

Mesane'nin görevleri

Memelilerin anatomisinde idrarı böbreklerden atıldıktan sonra, idrar çıkarmadan önce, depolayan organdır. İdrar, idrar kesesine üreterlerce getirilir, üretra aracılığıyla atılır. İdrar kesesinde 600 ml. kadar idrar birikebilir. Kese içindeki idrar miktarı 150 ml.’ye eriştiğinde idrara çıkma hissi uyanmaktadır. İdrar vücutta terk edilene kadar burada bekletilir. Torba şeklinde kastan oluşmuş bir yapıdır.

Rektum nedir?

Göden barsağı da denilen, kalın barsağın anüs deliğinden önceki son kısmına verilen isimdir.

Rektum'un görevleri

Rektum kalın barsağın son kısmı olması dolayısıyla, sindirim işleminin son rötuşlarının yapıldığı yer sayılabilir. Burada yapılan iş yalnızca bir miktar suyun emilmesidir. Esas görevi dışkının depolanmasıdır. Dışkı belli bir dolgunluğa gelince kişide dışkılama hissi uyanır. Kişi uygun yer ve şart bulamazsa bu his baskılanır ve dışkılama 24 saate kadar geciktirilebilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.