Hukuk kurallarının çeşitleri Nedir? Hukuk kurallarının çeşitleri Ne demek? – Bilgi Anahtari

Hukuk kurallarının çeşitleri nelerdir?

Hukuk kavramı şu anlamlara gelmektedir:

1. Haklar, insan varlığına temel oluşturan hak ve adalet kavramı; haklar.

2. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü, tüze; ahbaplık, dostluk.

3. Yasaların cezayla ilgili olmayıp alacak verecek gibi davaları ilgilendiren bölümü; insan ve yurttaşlık haklarını kuram ve uygulama açısından uygulayan bilim.

Tür kavramı ise “Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram” anlamına gelir.

Hukuk kurallarının çeşitleri şunlardır:

1. Emredici hukuk kuralları

2. Tamamlayıcı hukuk kuralları

3. Yorumlayıcı hukuk kuralları

4. Tanımlayıcı hukuk kuralları

5. Yetki verici hukuk kuralları

Emredici hukuk kuralları

Kesinlikle uyulması gereken hukuk kurallarıdır. Bireyler bu kuralların aksine sözleşme yapamazlar ve bu kuralların aksine davranışlarda bulunamazlar. Emredici hukuk kurallarına aykırı yapılan işlemler butlan ve yokluk ile sakattır.

Emredici hukuk kurallarının konulma nedenleri kamu düzenini genel ahlak ve zayıfları korumaktır. Örneğin; Evlenme yaşı ile ilgili olarak edeni Kanun'da “Erkek veya Kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm emredici bir nitelik taşır.

Tamamlayıcı hukuk kuralları

Tarafların aksini kararlaştırabildikleri hükümlerdir. Tamamlayıcı hukuk kuralları tarafların sözleşme yaparken öngöremedikleri konulardaki uyuşmazlıkların çözümüne yarayan kurallardır.

Örneğin; Bir borç ilişkisinde taraflar ödenecek olan faiz oranını yasal faiz oranlarından daha farklı olarak tespit edebilir ya da sözleşmede taraflar herhangi bir faiz oranı öngörmeyebilirler. Bu durumda yasal faiz oranı uygulanır; işte bu yasal faiz oranı, tamamlayıcı hukuk kuralıdır.

Yorumlayıcı hukuk kuralları

Bireylerin birkaç analam gelebilen beyan ve hareketlerinin, hangi anlama geldiğini saptayan hukuk kurallarıdır.

Örneğin; Taraflar sözleşmede ayın başı tabirini kullanmış fakat bununla neyi kastettiklerini açıklamamışlarsa Borçlar Kanunu bununla ayın 1. gününün anlaşılması gerektiğini belirtmiştir.

Tanımlayıcı hukuk kuralları

Bir hukuki kavramın, kurumun ne anlama geldiğini belirleyen kurallardır.

Örneğin; Medeni kanun “nişanlanma” yı şöyle tanımlamıştır: “Nişanlanma evlenme vaadiyle olur.”

Yetki verici hukuk kuralları

İlgilisine yetki veren, ilgilisini belli bir davranışta bulunmada serbest bırakan kurallardır.

Örneğin; Mirasçıların “mirası reddetme yetkileri” vardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.