Hpa Nedir? Hpa Ne demek? – Bilgi Anahtari

HPA nedir?

HPA Hectopascal kelimesinin kısaltmasıdır, genelde meteorolojide kullanılan bir birimdir 1 atmosfer basıncının yaklaşık 1/1000'ine eşit olan ölçü birimidir, bir hectopascal ise bir milibara eşittir.

1hpa 1 milibar ile aynı değeri ifade eder ve vakum teknolojisinde de kullanılır. Metorolojide deniz seviyesindeki standart atmosferik basınç bu brim ile ölçülür.

Basınç, meteorolojik elemanların en önemlilerinden biridir. Bir yüzeyin birim alanına bu yüzey üzerindeki hava sütununun yapmış olduğu etkiye basınç kuvveti denir.

Atmosferik basıncı ölçme metotları

1. Atmosferik sütunun, bir sıvı sütunu ile dengesini kullanmaktır. Sıvı olarak alçak buhar basıncına sahip civa kullanılır. En sıhhatli ölçüm bu metotla yapılır.

2. Bir zarın veya bir metal levhanın bir tarafındaki basınç, diğer taraftakinden farklı ise zarın şekli değişir. Bu metotdan yararlanarak Aneroid (Metal) barometreler ve barograflar yapılmıştır.

3. Sıvıların kaynama noktaları yüzeyleri üzerindeki basınca bağlıdır. Sıvı üzerindeki buhar basıncı, üzerinde duran atmosferin basıncına eşit olunca buharlaşma başlar. Sıvının kaynama noktası ölçülerek barometrik basınç bulunur. Müfettiş barometresi olarak kullanılan hipsometreler bu metotdan yararlanarak yapılmışlardır.

Pascal (Pa) nedir?

Pascal, 1 metrekarelik yüzeye 1 Newton'luk kuvvetin dik olarak etkimesi sonucu meydana gelen basınçtır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.