Hokkabaz Nedir? Hokkabaz Ne demek? – Bilgi Anahtari

Hokkabaz nedir?

Genel olarak dikkat çekici enteresan, gülünç hareketler yapan ve geçimini bu yolla kazanan kimseye verilen isim. En yaygın hokkabazlık top, bıçak atıp tutarak yapılan hareketlerdir.

Tarihte ilk hokkabazlığa Eski Mısır, Yunan ve Romalılarda rastlanır. Buna işaret o zamanlarda yapılan heykel, madeni para ve yazılarda bulunmaktadır. On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda hokkabazlar panayırlarda gösteri yaparken, on dokuzuncu yüzyılda sirk ve gazinolarda faaliyet göstermeye başlamışlardır.

Büyük hokkabazlardan biri Enrico Rastelli’dir. Bu adam on aded topu atıp tutabilmekteydi. Ancak zamanımızda bu şekildeki top oyunu artık cazibesini kaybetmiştir. Günümüzde dikkat çekici hokkabazlıklar at üstünde gözler bağlı olarak veya yüksek ipte tek tekerlekli bisiklet üzerinde yapılanlardır.

Sözlükte “hokkabaz” ne demek?

1. El çabukluğuyla birtakım şaşırtıcı olaylar yapmayı meslek edinen kimse, gözbağcığı, sihirbaz, illüzyonist.
2. Başkalarını aldatarak yalan dolanla iş gören.

Hokkabaz kelimesinin ingilizcesi

n. juggler, illusionist, conjurer, conjuror, prestidigitator
Köken: Arapça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.