Hidrostatik iskelet Nedir? Hidrostatik iskelet Ne demek? – Bilgi Anahtari

Hidrostatik iskelet nedir?

Yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar gibi bazı omurgasız hayvan türlerinde görülen hidrostatik iskelet, vücut sıvısı ve bu sıvıyı hareket ettirerek basınç oluşturan kaslardan meydana gelir. Örneğin halkalı solucanlardan olan toprak solucanında hareket bu şekilde sağlanır. Toprak solucanında halka şeklinde ve boyuna uzanmış kaslar bulunur. Toprak solucanı bu kasların her ikisini de kullanarak baştan kuyruğa doğru ilerleyen ritmik kasılma dalgaları oluşturur.

Halka şeklindeki kaslar kasılarak vücut sıvısına basınç yapar ve solucanın uzamaya başlayan ön ucu kıllar yardımıyla bir yere tutunduktan daha sonra boyuna kaslar kasılır; vücudun arka kısmı öne doğru çekilerek vücut kalınlaştırılır. Böylece hareket sağlanmış olur. Ayrıca hidrostatik iskelet sayesinde vücut şekli de korunur. Vücut sıvısı ve bu sıvıyı hareket ettirerek basınç oluşturan kaslardan meydana gelen iskelete denir. Ayrıca hidrostatik iskelet vücuda şekil verir ve bu şekil korunur.

Yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve halkalı solucalar gibi bazı omurgasız hayvan türlerinde görülür. Örneğin halkalı solucanlardan olan toprak solucanında hareket bu şekilde sağlanır.Toprak solucanlarında halka şeklinde ve boyuna uzanmış kaslar vardır. Solucan bu kasların her ikisini de kullanarak baştan kuyruğa doğru ilerleyenritmik kasılma dalgaları oluşturur. Halka şeklinde olan kaslar kasılarak vücut sıvısına basınç yapar ve solucanın uzamaya başlayan ön ucu kıllar yardımıyla bir yere tutunduktan daha sonra boyuna kaslar kasılır; vücudun arka kısmı öne doğru çekilerek vücut kalınlaştırılır. Böylece hareket sağlanmış olur.

Dış iskelet

Omurgasızlardan eklem bacaklılarda ve yumuşakçalarda görülen dış iskelet, ektoderm tabakasından gelişir. Organik ve inorganik maddelerin hayvan vücudunun dış kısmında koruyucu bir tabaka meydana getirmesiyle oluşur.

hidrostatik iskelet

Dış iskelete sahip hayvanlarda kaslar iskelete içten bağlanır. İskeletin dışında hiçbir doku bulunmaz. Hayvanın hareketini ve büyümesini sınırlar. Bu nedenle bazı hayvanlarda zaman değiştirilir, bazı hayvanlarda ise üzerine yeni ekler yapılır. Karada yaşayan hayvanlarda su kaybını engeller.

İç iskelet

İç iskelet hayvanın yumuşak dokusu içine gömülmüş olarak bulunur, kıkırdak veya kemikler gibi sert, destekleyici elemanlardan oluşur. Omurgalıların tamamında ve omurgasızlardan sünger ve derisi dikenlilerde görülür. Omurgalı hayvanlarda mezoderm tabakasından gelişir.

İç iskelet vücudun içinde yer alır, bu nedenle büyümeyi sınırlamaz ve hareketi kolaylaştırır. Kaslar iskelete dış yüzeyinden bağlanır. Üzerinde kıl, tüy, pul gibi vücut örtüleri bulunur. İç organları korur. Organik ve inorganik maddelerden oluşur, kan üretir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.