H Nedir? H Ne demek? – Bilgi Anahtari

H nedir?

Türk alfabesinin onuncu harfi. Konsonlar (sessiz, ünsüz) içinde sekizinci harf. Kimyada hidrojenin, çeşitli ilimlerde zaman birimi olan saatin sembolü.

Genel olarak h, bir soluk sesidir. Nefes alt damağın ön tarafından geçerken bu ses çıkarılır. Eski Türkçede (sekizinci-dokuzuncu yüzyıl) bu ses yoktur. Onun için Göktürk alfabesinde bunu gösteren harfe yer verilmemiştir. Soğd, Uygur, mani ve Brahmi alfabesinde ise yabancı dillerden geçen bu sesi göstermek için bazı harf ve işaretler kullanılmıştır.

H, Türkçeye diğer dillerden geçmiş bir sestir. türkçe han, hangi, hanım, hani kelimelerinin başındaki h, bu kelimelerin asıllarının (kan, kangı, kanım, kanı) başında bulunan k sesinin h’ye dönmesinden ortaya çıkmıştır. Türkçenin bazı lehçe ve ağızlarındaki kelimelerin başında kullanılır. Bazı ağızlarda (şivelerde) ise (Rumeli’de olduğu gibi) kelime başlarındaki h sesi düşmüştür: Hangi-angi, henüz-enüz gibi. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra yeni dinlerini öğrenirken dini metinlerden ve münasebette bulundukları İran ve Arap topluluklarından bu sesi aldılar. Arap alfabesinde üç çeşit h vardır. Kur’an-ı kerimde de bu üç farklı h mevcuttur. Bu üç harfin yazılışları, ağızdan çıkış yerleri ve telaffuz şekilleri farklıdır. Türk alfabesinde bu üç h harfinden sadece biri vardır. Bu ve bunun gibi bazı harflerdeki ve telaffuz şekillerindeki farklılıklardan dolayı Kur’an-ı kerim’i Türkçe harflerle yazmak mümkün olmamaktadır.

H harfi, üçgen, piramit, silindir gibi birçok geometrik şekil ve cisimlerde yükseklik belirtme işareti olarak da kullanılır.

Sözlükte “h” ne demek?

1. Türk abecesinin onuncu harfi. he adı verilen bu harf sesbilim bakımından gırtlak ünsüzlerinin ötümsüzüdür.
2. Nota imlerini harfle gösterme yönteminde si sesini gösterir.
3. Hidrojen'in simgesi.

H kelimesinin ingilizcesi

n. eighth letter of the English alphabet
n. colorless odorless gas (lightest of the known elements)
n. h, eighth letter of the English alphabet

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.