Gök tanrı Nedir? Gök tanrı Ne demek? – Bilgi Anahtari

Gök tanrı nedir?

Gök Türkler'in dini, Gök Tanrı dinidir. Gök Tanrı düşüncesinin, toprağa yerleşmiş topluluklardan daha çok avcılık, çobanlık ya da hayvancılıkla geçinen göçebe topluluklara özgü olduğu bilindiğinden, bu inancın kökeni, Asya bozkırlarına bağlanmıştır. Türk tarihi ve kültürüyle ilgili araştırmalarıyla tanınmış bilim adamlarına göre Gök Tanrı inancı bütün Türklerin ana kültüdür. Bu kült, Kunlar, Tabgaçlar, Gök Türkler, Uygurlar gibi eski Türk boylarında inanç sisteminin başında yer alır.

Orkun yazıtlarında, Türk Tanrı inancının temelleriyle ilgili bazı bilgilere rastlanmaktadır. Tonyukuk bengü taşında birçok kez adı geçen Tangri ya da Tengri, daha çok milli bir tanrı niteliği taşır. Gök Türklerin Çin esaretinden kurtularak İkinci Göktürk Devleti'ni kurmaları (680-682), Tanrının isteğiyle gerçekleşmiş kabul edilir; Hakanı Türklere Tanrı vermiş, budun Hakanı terk edince Tanrı tarafından cezalandırılmıştır. Yani Tanrı Türk Milleti'nin hayatı ve geleceği ile ilgilenen bir ulu varlık durumundadır.

Gök Tanrı inancına göre Tanrının eşi benzeri yoktur ve Tanrı insanlara doğru yolu gösteren ve onları ödüllendiren ve cezalandıran yaratıcıdır.

Türkler bu inançlarından dolayı putlara tapmamıştır. Sadece dünyada var olan herşeyin yaratıcıdan insanlara bir hediye ve kutsal olduklarına inanmışlardır.

Altaylar Türkleride bu Gök Tanrı inançlarından dolayı bir gün dünyanın sonunun gelip kıyametin kopacağını ve dünyanın sonuna doğru günahların artacağını ve insanların Tanrıdan korkmayacaklarını kabul etmişlerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.