Giyim kuşam ve süslenme Nedir? Giyim kuşam ve süslenme Ne demek? – Bilgi Anahtari

Giyim, kuşam ve süslenme nedir?

Giyinme belki de canlılar içerisinde insana has davranışların en özgün olanlarındandır. Dinimizde örtünme emri öncelikle kişinin ruh yapısının ve onurunun korunmasına yönelik olmakla birlikte aynı zamanda toplumun genel ahlakını korumayı ve karşı cinsler arası ilişkilerde dengeyi gözetmeyi hedefler. Bunu gerçekleştirme hususunda erkek ile kadın arasında farklı hükümlerin olması yaratılıştan gelen farklar sebebiyledir.

Hz. Adem ve Havva ile başlayan örtünme, Allah’ın bir emri olarak tüm peygamberler tarafından ümmetlerine hatırlatılmıştır. Son Peygamber Muhammed (s.a.) de bu konuda birtakım prensipler ortaya koymuştur. Bu ilkelerin başında, toplumsal yaşamın gereği olan kadın ile erkek arasındaki beşeri ilişkilerin insani düzeyde tutulması amaçlanmıştır. İnsanın örtünmesi de bu yüce amaca dönük görülmelidir.

Erkeğin ve kadının örtünmesiyle ilgili olarak İslam her alanda olduğu gibi itidal ve orta yolu esas almıştır. Kur’an-ı Kerim'de çoğu kez ölçülü hareket etme, lüks ve aşırılığa kaçmama hususunda uyarılar yapılmıştır. Peygamberimiz de hayatı boyunca temiz, şık, sade ve güzel giyinmişler ve bu konuda aşırılığa kaçmaya karşı bizleri uyarmışlardır. Giyim kuşam konusunda yasaklamaların olmadığı durumlarda kişilerin zevk ve tercihlerine karışılmamış ve serbestlik alanları oluşturulmuştur. Bu yüzden belki de dinimizin giyinme ile ilgili yasakları sınırlı sayıda kalmıştır.

Giyinme konusunda Müslümanlar arasında ayrıntı sayılacak bazı farklılıklar bulunmakla beraber, Peygamberimiz tarafından verilen ölçülerin ve yapılan tavsiyelerin bütün asırlarda ve bölgelerde genel hatlarıyla korunmuş olduğunu ve örtünmenin ahlaki, insani olduğu kadar dini bir vecibe olarak kabul edildiğini söyleyebiliriz. Şekil ve ayrıntı yönüyle mahalli, kültürel özellikler ve farklılıklar İslam ümmetinin hem dine bağlılıklarını hem bu dini yaşama taşıma hususundaki derin tefekkürlerini görmemize imkan tanır.

Giyinme-örtünme ve süslenme hususunda Peygamberimizin davranışlarından çıkarabileceğimiz ana ilkeler şöyle sıralanabilir:

1. Başkalarına benzemekten sakınmalı

2. Kibirli olmamalı

3. Erkekler ipek kumaştan elbise giymemeli

4. Temiz giyinmeli

5. Örtülmesi gereken yerler örtülmeli

Başkalarına benzemekten sakınmalı

Peygamberimiz, Müslümanın her haliyle kendine has olmasını istiyor. Bu yüzden özellikle başka dinin mensuplarına benzememe hususunda oldukça titiz davranıyor. O, yaşadığı dönemin özellikleri gereği bazen giyim modeli, bazen de renk tercihi hususunda birtakım uyarılarda bulunmuştur.

Kibirli olmamalı

Rasulullah (s.a.) şöyle buyurdu: “Yiyiniz, sadaka veriniz, kibir ve israfa kaçmadan da giyininiz.” Yine o: “Elbisesini büyüklenerek sürüyen kimseye Allah merhamet etmez.” buyurmuştur.

Bu durumda imkanları olsa bile tevazu için ya da insanların genelini düşünerek orta yolu tercih edenlere Peygamberimiz şu müjdeyi vermiştir: “Her kim gücü yettiği halde Allah için tevazu göstererek aşırı pahalı ve gösterişli elbiseler giymeyi terk ederse Allah, kıyamet günü herkesin önünde onu çağırarak iman elbiselerinden hangisini dilerse giymesi için onu serbest bırakacaktır.”

Erkekler ipek kumaştan elbise giymemeli

Peygamberimizin altın ve gümüş kullanımında olduğu gibi ipeğin giyim ve kullanımında da kadınlar için daha toleranslı olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık erkeklere bunların kullanımında sınırlamalar getirmiştir. Aslında bunlar Kur’an’da cennet nimetlerinin anlatıldığı ayetlerde geçmektedir. (Kehf suresi, 31. ayet , Hac suresi, 23. ayet, Duhan suresi, 53. ayet…) Lüks, israf ve gösteriş konularının işlendiği bölümler dışında Kur’an’da bir belirleme yoktur. Konu daha çok hadislerde ele alınmıştır.

Hz. Peygamber “İpek ve altın, ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine haramdır.” buyurmuştur. Hz. Enes, Rasulullah’ın en sevdiği elbisenin pamuklu olduğunu ifade etmiştir.

Temiz giyinmeli

Yüce Rabbimiz, daha dinin yeni tebliğ edildiği ilk dönem ayetlerinde “Elbiseni temizle.” buyurarak bu konuda nasıl davranmamız gerektiğini bizlere bildirmiştir.

Cabir b. Abdullah şöyle demiştir: Rasulullah (s.a.) bize geldiğinde saçları dağınık bir adam gördü ve: “Bu adam saçını düzeltecek bir şey bulamıyor mu?” buyurdu.

Ebu Katade şöyle demiştir: “Saçlarım uzun ve gür idi. Rasulullah (s.a.): “Onlara iyi bakmamı, temiz tutmamı ve her gün taramamı emretti.”

Allah temiz olanı sever ve dualar ancak helal ve harama dikkatle değer kazanır. Ebu Hureyre dedi ki: “Rasulullah (s.a.), bir adamdan bahsetti. Uzun seferler yapan, saçı dağınık, eli yüzü toz toprak içinde… Elini uzatıp Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua eder.

Halbuki yediği haramdır, içtiği haramdır, giydiği haramdır ve devamlı haramla beslenmiştir. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir.”

Örtülmesi gereken yerler örtülmeli

İslam’da, iyi ve güzel şeylerin helal, kötü ve pis şeylerin de haram kılındığı ifade edilmiştir. (Maide suresi 4-5. ayetler.) Peygamberimiz güzel giyinme ile ilgili bir soruya şöyle cevap vermiştir:

“Allah güzeldir, güzeli sever.” Kişisel bakımına özen gösteren Efendimiz, ümmetinden de bunu isteyerek temiz ve sade elbiseler giymeyi tavsiye etmiştir.

Temel ayet

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.” (Ahzab suresi, 59. ayet.)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.